Πως λειτουργεί η αεροδυναμική στο αυτοκίνητο…

Πως προκύπτουν οι αεροδυναμικοί συντελεστές ενός αυτοκινήτου και πως υπολογίζονται;