Στα απόκρυφα μιας μπαταρίας!

Χρόνος επαναφόρτισης, κύκλος ζωής, αυτονομία, βάρος, απόδοση· λίγο πολύ για αυτά τα ζητήματα έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενα άρθρα. Ας γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι αναλύοντας τις μπαταρίες μέσα από εύστοχες ερωτήσεις…