Ισχύς & ροπή, παράλληλοι βίοι… [blog]

Μέσα από άτακτους συνειρμούς και εύλογα ερωτήματα συσχετίζουμε την ισχύ με την ροπή […]