Πως λειτουργεί ένα όχημα με κυψέλες καυσίμου;

Δείτε σε ένα ενδιαφέρον εικονογράφημα (infographic) τον τρόπο με τον οποίο παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από τις κυψέλες καυσίμουκαι πως λειτουργεί ένα όχηματεχνολογίας fuel cells…