Λίγα λόγια για τις αναρτήσεις…

Σε τι χρησιμεύει η ανάρτηση σε ένα αυτοκίνητο; Ποιες είναι οι δημοφιλέστερες κατασκευαστικά επιλογές; Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα κάθε μίας;