ΜΕΚ, ένα τεχνολογικό θαύμα [vid]

Πολύ συχνά αναφερόμαστε στους κινητήρες και τις στροφές λειτουργίας τους, αλλά λίγες φορές συνειδητοποιούμε τι πραγματικά γίνεται μέσα σε αυτές…