Η ανασφάλεια της ασφάλειας [blog]

Υπάρχει μία θεωρία που υποστηρίζει πως όσο πιο ασφαλή γίνονται τα αυτοκίνητα τόσο πιο επικίνδυνοι μετατρέπονται υποσυνείδητα οι οδηγοί τους […]