μηχανικά μέρη

Σ

Στροφαλοφόρος άξονας

Ο συγκεκριμένος άξονας αποτελεί το μέσο που ουσιαστικά μεταφέρει το έργο που παράγεται από την παλινδρομική κίνηση των εμβόλων τα…

Περισσότερα
Η

Ημιαξόνιο

Πρόκειται για ένα αρθρωτό περιστρεφόμενο άξονα ο οποίος χρησιμεύει στην μεταφορά της ροπής από το διαφορικό στους κινητήριους τροχούς. Ημιαξόνια…

Περισσότερα
Ε

Έμβολο

Τα έμβολα ενός θερμικού κινητήρα αναλαμβάνουν την μετάδοση της πίεσης που ασκούν τα καυσαέρια ως δύναμη προς το στροφαλοφόρο άξονα…

Περισσότερα
Ε

Εκκεντροφόρος άξονας

Είναι ένας άξονας που φέρει ένα σύνολο εκκέντρων. Όταν ο εκκεντροφόρος περιστρέφεται τα έκκεντρα σπρώχνουν τα ωστήρια των βαλβίδων ενώ…

Περισσότερα
Ε

Έκκεντρα

Πρόκειται για τους χαρακτηριστικούς λοβούς (έκκεντρα) που υπάρχουν στην άτρακτο του εκκεντροφόρου. Λόγω του σχήματος τους όταν ο εκκεντροφόρος άξονας…

Περισσότερα
Κ

Κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν)

Παρεμβάλλεται ανάμεσα στο στροφαλοφόρο άξονα και το διαφορικό και πρόκειται για μία συναρμογή οδοντωτών τροχών (γραναζιών), που σκοπό έχει να…

Περισσότερα
Κ

Κεντρικό διαφορικό

Πιο εξελιγμένη, μηχανολογικά, λύση αποτελεί η προσθήκη ενός μεσαίου, τρίτου, διαφορικού που επιτρέπει την μόνιμη μετάδοση της κίνησης στους τέσσερις…

Περισσότερα
Δ

Διωστήρας

Ο διωστήρας ή η ευρέως γνωστή μπιέλα αναλαμβάνει την «γεφύρωση» του εμβόλου με τον στροφαλοφόρο άξονα. Συνήθως το πάνω μέρος…

Περισσότερα
Δ

Διαφορικό

Όταν ένα τετράτροχο όχημα διαγράφει καμπύλη τροχιά, δηλαδή στροφή, τότε οι εξωτερικοί του τροχοί διανύουν μεγαλύτερο τόξο, δηλαδή τροχιά. Αν…

Περισσότερα
Back to top button
Close
Close