ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ: Τι είναι η διάγνωση EOBD και πώς την διαχειριζόμαστε…

Η διάγνωση  EOBD  αναφέρεται σε ένα διεθνές λογισμικό που παρέχει τη δυνατότητα της παρακολούθησης όλων των συστημάτων του αυτοκινήτου  που σχετίζονται με την εκπομπή των καυσαερίων.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί το λογισμικό OBD  να είναι τοποθετημένο στη Μονάδα Διαχείρισης Κινητήρα (ECU) στην πλειοψηφία των αυτοκινήτων που παράγονται, μαζί με τον εγκεκριμένο σύνδεσμο μετάδοσης δεδομένων (φις διάγνωσης) και την ενδεικτική λυχνία βλαβών (ΜΙL).

Ο σκοπός του EOBD σαν διαγνωστικό σύστημα εκπομπών, είναι να παρακολουθεί συνεχώς για ηλεκτρικές ή μηχανικές βλάβες τα εξαρτήματα που μπορεί να ευθύνονται για αλλαγές των εκπομπών  άνω των ορίων. Η μονάδα ελέγχου παρακολουθεί όλο τον κινητήρα για πιθανά σφάλματα με τη βοήθεια αισθητήρων και όταν διαπιστώσει ένα σφάλμα, το αποθηκεύει στη μνήμη της και ενημερώνει τον οδηγό με το άναμμα της λυχνίας βλάβης του κινητήρα.

 • 1968: Η  Καλιφόρνια εισάγει τους πρώτους  περιορισμούς εκπομπών
 • 1970: Τα ποσοστά εκπομπών μειώνονται από τον οργανισμό (CAA)1
 • 1975: Παρουσίαση του τριοδικού καταλύτη στις ΗΠΑ
 • 1988: Παρουσίαση της OBD1 στις ΗΠΑ
 • 1994: Παρουσίαση της OBD2 στις ΗΠΑ
 • 2000: Παρουσίαση τη **  οδηγίας 98/69EC** (EOBD)
 • Από 01.01.2000 όλα τα νέα μοντέλα θα πρέπει να συμβιβαστούν
 • 2001: 01.01.2001 όλα τα μοντέλα πρέπει να συμβιβαστούν.

Για την EOBD (ευρωπαϊκή OBD) έχουν καθοριστεί από την Ε.Ε.  κάποια πρότυπα κοντά στα «γνήσια» αμερικάνικα OBD πρότυπα από την Κοινότητα των Μηχανικών Οχημάτων (SAE)

Συνδέσεις: Τί είδους πρίζα διάγνωσης θα χρησιμοποιείται, στάνταρτ μέγεθος επαφών κ.λ.π SAE J 1962

Όροι: Τυποποιημένα συστήματα και χαρακτηρισμοί εξαρτημάτων (π.χ ο αισθητήρας λ αναφέρεται  σαν αισθητήρας οξυγόνου) SAE J 1930

Εξοπλισμός Ελέγχου: Περιγραφή των διαγνωστικών συσκευών και τυποποιημένα εργαλεία αποκωδικοποίησης SAE J 1978

Περιεχόμενα του μενού διάγνωσης:  Χαρακτηρισμός και περιγραφή των περιεχομένων του πρωτοκόλλου ,μέθοδος (1-9) SAE J 9

Κωδικοί βλαβών: Κατασκευή και σχήμα των κωδικών βλαβών, τυποποιημένο κείμενο και αριθμός εμφάνισης κωδικού βλάβης SAE J 2012

Πώς ελέγχονται τα διάφορα συστήματα για σφάλματα:

 • Απώλεια συμπίεσης: Αισθητήρας ταχύτητας περιστροφής στροφάλου, Αισθητήρας  επιτάχυνσης αυτοκινήτου
 • Καταλυτικός μετατροπέας: Βοηθητικός αισθητήρας λ μετά τον καταλύτη
 • Αισθητήρας οξυγόνου λ: Εσωτερική αντίσταση, Ένταση ρεύματος θέρμανσης, Ψηφιακή σύγκριση με τα σήματα Ο2
 • Δευτερεύον σύστημα αέρα: Δοκιμαστική ενεργοποίηση σε κανονική θερμοκρασία
 • Σύστημα αναθυμιάσεων καυσίμου: Έλεγχος διαρροών με αισθητήρα υποπίεσης και  βαλβίδα ανακύκλωσης αναθυμιάσεων  ρεζερβουάρ
 • Ανακύκλωση καυσαερίων: Μέτρηση πίεσης πολλαπλής ενώ ενεργοποιείται η βαλβίδα EGR

Διάγνωση συστήματος On Board Diagnose (OBD)

Όποιο και αν είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή του οχήματος , το ΕOBD ορίζει 9 λειτουργίες  διαγνωστικού ελέγχου. Ο κάθε τρόπος λειτουργίας δεν υποστηρίζεται απαραίτητα από το ECU κινητήρα (ECM). Όσο πιο πρόσφατο είναι το όχημά σας, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να υποστηρίξει περισσότερες λειτουργίες.

Λειτουργία 1: Πραγματικά στοιχεία της λειτουργίας του συστήματος – ζωντανές τιμές

Αυτή η λειτουργία επιστρέφει τις κοινές τιμές για ορισμένους αισθητήρες όπως:

 •     ταχύτητα κινητήρα
 •     ταχύτητα του οχήματος
 •     θερμοκρασία του κινητήρα (αέρα, ψυκτικό)
 •     πληροφορίες σχετικά με τους αισθητήρες οξυγόνου και το μείγμα αέρα / καυσίμου

Κάθε αισθητήρας χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό που ονομάζεται PID (Parameter Identifier) ​​που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της παραμέτρου. Για παράδειγμα, το πρότυπο ορίζει ότι η ταχύτητα του κινητήρα έχει PID 12. Το πρότυπο OBD (που ενημερώθηκε το 2007) περιλαμβάνει 137 PID που όμως δεν τα υποστηρίζουν όλα τα αυτοκίνητα.

Λειτουργία 2:  Εμφανίζει τις καταστάσεις λειτουργίας του συστήματος τη στιγμή που παρουσιάστηκε σφάλμα

Αυτή η λειτουργία δίνει τα δεδομένα παγώματος (ή στιγμιαία) ενός σφάλματος. Όταν εντοπιστεί σφάλμα από την ECM, καταγράφει τα δεδομένα του  αισθητήρα την συγκεκριμένη στιγμή, όταν εμφανιστεί το σφάλμα.

Λειτουργία 3:  Ανάγνωση μνήμης Επιβεβαιωμένα σφάλματα που επηρεάζουν τις εκπομπές

Αυτή η κατάσταση εμφανίζει τους αποθηκευμένους κωδικούς βλάβης κατά την διάρκεια του  διαγνωστικού ελέγχου. Αυτοί οι κωδικοί βλάβης είναι στάνταρ για όλες τις μάρκες του οχήματος και χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:

 • P0xxx: για τυποποιημένα σφάλματα  που συνδέονται με τον κινητήρα (κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων)
 • C0xxx: για τυπικά σφάλματα στο πλαίσιο
 • B0xxx: για τυποποιημένες βλάβες στο σώμα του οχήματος
 • U0xxx: για τυπικά σφάλματα στο δίκτυο επικοινωνιών

Λειτουργία 4:  Διαγραφή μνήμης  Διαγραφή όλων των κωδικών βλάβης  όλων των συστημάτων

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση των εγγεγραμμένων κωδικών βλάβης και την απενεργοποίηση της ένδειξης βλάβης του κινητήρα

Σημείωση: Δεν πρέπει να διαγράψετε ποτέ ένα σφάλμα που δεν έχει ελεγχθεί  ή επισκευαστεί. Το MIL θα ανάψει ξανά κατά τον επόμενο κύκλο οδήγησης.

Λειτουργία 5: Τιμές αισθητήρα Ο2 Έλεγχος αισθητήρα Ο2-τιμές κυκλώματος-στοιχεία λειτουργίας

Αυτή η λειτουργία δίνει τα αποτελέσματα της αυτοδιάγνωσης που γίνεται στους αισθητήρες οξυγόνου/ λάμδα. Εφαρμόζεται κυρίως μόνο στα βενζινοκίνητα οχήματα.

Για νέες ECU που χρησιμοποιούν CAN, αυτή η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η λειτουργία 6 αντικαθιστά τις λειτουργίες που ήταν διαθέσιμες στη λειτουργία 5.

Λειτουργία 6 : Σποραδική εμφάνιση στοιχείων Συγκεκριμένα στοιχεία ανάλογα τον κατασκευαστή

Αυτή η λειτουργία δίνει τα αποτελέσματα της αυτοδιάγνωσης που γίνεται σε συστήματα που δεν υπόκεινται σε συνεχή επιτήρηση.

Λειτουργία 7 : Σποραδικός έλεγχος μνήμης λαθών  Τρέχουσες άλλα όχι ακόμα επιβεβαιωμένες βλάβες

Αυτή η λειτουργία παρέχει μη επιβεβαιωμένους κωδικούς βλάβης. Είναι πολύ χρήσιμο μετά από μια επισκευή για να ελέγξετε ότι ο κωδικός βλάβης δεν εμφανίζεται ξανά χωρίς να χρειάζεται να εκτελέσετε μακρά δοκιμαστική λειτουργία. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται είναι ίδιοι με αυτούς του τρόπου 3.

Λειτουργία 8:  Ενεργοποιητές  Ενεργοποίηση εξαρτημάτων για έλεγχο της λειτουργίας τους

. Αυτή η λειτουργία παρέχει  Ενεργοποίηση εξαρτημάτων ανάλογα με τον κατασκευαστή. Δυστυχώς δεν υποστηρίζεται από όλους τους κατασκευαστές

Λειτουργία 9: Πληροφορίες για το όχημα  Χαρακτηριστικά αναγνώρισης οχήματος

Αυτή η  λειτουργία δίνει τις πληροφορίες σχετικά με το όχημα, όπως: το VIN (αναγνωριστικός αριθμός οχήματος)

Επεξήγηση Κωδικών Βλαβών

Ο κωδικός βλάβης αποτελείται από 5 στοιχεία π.χ  P0115. Το πρώτο στοιχείο φανερώνει το σύστημα:

B -> Σώμα οχήματος
C -> Πλαίσιο
P -> Διαχείριση κινητήρα
U -> Απροσδιόριστη

 •    Το  δεύτερο στοιχείο δείχνει την κατηγορία

0 > SAE προσδιορισμένη βλάβη(σχετική με καυσαέρια και κοινή για όλους τους κατασκευαστές)
1/2 > Βλάβη συστήματος – ορισμένη από κατασκευαστή
3> Απροσδιόριστη (π.χ. immobiliser)

 •    Το τρίτο στοιχείο δείχνει το σύστημα

1/2 -> Μέτρηση αέρα / καυσίμου
3   -> Σύστημα ανάφλεξης
4   -> Έλεγχος καυσαερίων
5   -> Έλεγχος ταχύτητας και ρελαντί
6   -> Εγκέφαλος και σήματα εισόδων
7   -> Κιβώτιο ταχυτήτων

 •    Το τέταρτο και το πέμπτο στοιχείο δείχνει το εξάρτημα :

π.χ.  P0115 -> Δυσλειτουργία Αισθητήρα θερμοκρασίας
P0340 -> Δυσλειτουργία Αισθητήρας εκκεντροφόρου άξονα

Δημήτρης Κωσταρέλος

To μεράκι του είναι να εκπαιδεύει κόσμο στην τεχνολογία οχημάτων στο "Ε-STC - Κέντρο Τεχνικής Εκπαίδευσης και Υποστήριξης". Δώσε του ένα αυτοκίνητο και στο λύνει σε... χρόνο dt!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;

Ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close

Σας αρέσει το caroto;

Η διαφήμιση μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε το caroto που διαβάζετε καθημερινά. Μία μικρή υποστήριξη θα ήταν να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων AdBlock. Το caroto team σας ευχαριστεί!