ΔΙΑΦΟΡΑΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

O ΣΕΕΠΕ για το λαθρεμπόριο και την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης

newego_large_t_77761_92264

Ο σύνδεσμος εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών Ελλάδος περιγράφει με αναλυτικό τρόπο μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για την αγορά υγρών καυσίμων…

“Ακριβή” τιμή βενζίνης στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, τα τελευταία 2 χρόνια – από τον Ιούνιο 2009 έως και σήμερα – είχαμε ανατροπή της ομαλής αύξησης των τιμών με σημαντικότατες αυξήσεις του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του ΦΠΑ.

Από τον Ιούνιο του 2009 ο ΕΦΚ στις βενζίνες αυξήθηκε από 35,9 λεπτά / λίτρο σε 67,0 λεπτά / λίτρο δηλαδή, είχαμε μια αύξηση του ΕΦΚ 31,1 λεπτά / λίτρο, δηλαδή αύξηση κατά 86,6%!

Εάν προστεθεί και η αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 23%, τότε η αύξηση των φόρων από 1/1/2009 είναι 93% !

Οι φόροι αποτελούν το 60% της τιμής της αντλίας.

Σήμερα, η βασική αιτία της «ακριβής» βενζίνης είναι η ραγδαία αύξηση των Διεθνών τιμών των καυσίμων, λόγω των γεγονότων στη Λιβύη και γενικά στη περιοχή της Β. Αφρικής και Μέσης Ανατολής.

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Οι φόροι που επιβαρύνουν τις τιμές της βενζίνης περιλαμβάνουν, εκτός από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον ΦΠΑ:

 • Εισφορά «Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών»: 1,2% (επί της τιμής διυλιστηρίου).
 • Ειδικό τέλος Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ): 0,5% της αξίας του αθροίσματος της τιμής εκ διυλιστηρίου και του ΕΦΚ.
 • Ανταποδοτικό τέλος ΡΑΕ: 0,20 €/1000 λίτρα – σταθερό ποσό.

2. Το αργό πετρέλαιο (πχ brent) – όπως και τα τελικά προϊόντα πετρελαιοειδών – αποτελούν χρηματιστηριακά εμπορεύματα και ακολουθούν τις διεθνείς τιμές, όπως ορίζονται από τις Διεθνείς τιμές platts. Οι λιανικές τιμές (βενζίνης, πετρελαίου, κλπ) ακολουθούν τις τιμές των τελικών προϊόντων Διυλιστηρίων και όχι τις τιμές του αργού (πχ brent). Στην Ελλάδα οι τιμές βασίζονται στις τιμές Μεσογείου Ιταλίας και δεν πρέπει να συγκρίνονται με αυτές της βόρειας Ευρώπης – Rotterdam.

3. Η ισοτιμία $/€ και η μετατροπή των ΜΤ σε λίτρα παίζουν σημαντικό ρόλο στη τελική διαμόρφωση της τιμής, δηλ. στη μετατροπή των διεθνών τιμών των τελικών προϊόντων από $/ΜΤ σε €/Μ3.

4. Οι τιμές αντλίας καθορίζονται αποκλειστικά από τους πρατηριούχους και οι Εταιρίες Εμπορίας σε καμία περίπτωση δεν καθορίζουν τις λιανικές τιμές αντλίας.

Διαμόρφωση τιμών πετρελαιοειδών – Κατανόηση τιμών αντλίας

Ø Το αργό πετρέλαιο (πχ brent) – όπως και τα τελικά προϊόντα πετρελαιοειδών – αποτελούν χρηματιστηριακά εμπορεύματα και ακολουθούν τις διεθνείς τιμές όπως ορίζονται από τις Διεθνείς τιμές platts. (Οι τιμές εκφράζονται σε Bbl/$).

Ø Οι λιανικές τιμές (βενζίνης, πετρελαίου, κλπ) ακολουθούν τις τιμές των τελικών προϊόντων Διυλιστηρίων και όχι τις τιμές του αργού (πχ Brent). Οι τιμές αυτές έχουν να κάνουν τόσο με την διαθέσιμη προσφορά προϊόντων όσο και με την ζήτηση, παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεαστούν από διάφορα απρόβλεπτα γεγονότα (πχ ακραίες καιρικές συνθήκες, γεγονότα όπως αυτά της Λιβύης, κλπ).

Ø Η αναγωγή των τιμών αργού στις τιμές λιανικής είναι εσφαλμένη (πχ κάμψη 1% στην τιμή του αργού πετρελαίου δεν ισοδυναμεί με κάμψη 1% στην τιμή της βενζίνης).

Ø Η Ελλάδα δεν μπορεί να επηρεάσει διεθνείς τιμές.

Ø Η μετατροπή των ΜΤ σε λίτρα και η ισοτιμία $/€ παίζουν σημαντικό ρόλο στη τελική διαμόρφωση της τιμής, δηλ. στη μετατροπή των διεθνών τιμών των τελικών προϊόντων από $/ΜΤ σε €/Μ3.

Ø Στην Ελλάδα οι τιμές βασίζονται στις τιμές med Italy και δεν πρέπει να συγκρίνονται με αυτές της βόρειας Ευρώπης – Rotterdam.

Ø Oι λιανικές τιμές αντλίας περιλαμβάνουν περίπου 60% φόρους και δασμούς (ΕΦΚ, ΔΕΤΕ, εισφορές, ΦΠΑ). Ειδικότερα:

 • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ):
  • πχ 670 (από 3.5.2010) € ανά κυβικό μέτρο – ή 0.67 λεπτά του λίτρου – για την αμόλυβδη βενζίνη.
 • Ειδικό τέλος Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ):
  • 0,5% της αξίας του αθροίσματος της τιμής εκ διυλιστηρίου και του ΕΦΚ.
 • Ανταποδοτικό τέλος ΡΑΕ: 0,20€/1000 λίτρα.
 • Εισφορά «Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών».
  • (1,2% επί της τιμής διυλιστηρίου).
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (23% επί του συνόλου της τιμής διυλιστηρίου των μικτών ονομαστικών περιθωρίων κέρδους και των παραπάνω φορολογικών επιβαρύνσεων).

Ø Oι Εταιρίες Εμπορίας σε καμία περίπτωση δεν καθορίζουν – απαγορεύεται ακόμα και να συστήνουν – λιανικές τιμές αντλίας.

Ø Οι τιμές αντλίας καθορίζονται αποκλειστικά από τους πρατηριούχους.

Ø Οι λιανικές τιμές και άρα το μεικτό περιθώριο κέρδους Εταιριών και Πρατηρίων -πέρα από το κόστος του προϊόντος – περιλαμβάνουν:

 • Το κόστος μεταφοράς που βαρύνει την εταιρία.
 • Χρηματοοικονομικά έξοδα (πιστώσεις, κόστος αποθεμάτων, επενδύσεις, κλπ.).
 • Το κόστος εμπορίας (αποθήκευσης και διακίνησης, κλπ.).

Θέσεις του ΣΕΕΠΕ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

Επειδή το θέμα της λαθρεμπορίας είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι απολύτως απαραίτητο να προχωρήσει άμεσα η Πολιτεία, σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς, ώστε να προσδιορίσει σωστά το μέγεθος του λαθρεμπορίου. Η εκτίμηση πάντως της αγοράς, είναι ότι οι απώλειες Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α. από το λαθρεμπόριο στα καύσιμα ανέρχονται στα 350-500 εκ. € / έτος.

Επισημαίνεται ότι εκτός από τη σημαντική απώλεια φόρων για το Δημόσιο, δημιουργούνται και έντονα προβλήματα και εμπόδια στη λειτουργία υγιών επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

1. Εξίσωση των φόρων στα πετρέλαια θέρμανσης και κίνησης.

Η εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Πετρέλαιο είναι η πιο αποτελεσματική λύση για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στο Πετρέλαιο Θέρμανσης. Για την επιτυχία του μέτρου, θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία επιστροφής του φόρου σε ορισμένες κοινωνικές τάξεις με κριτήρια που θα εξασφαλίζουν κοινωνική δικαιοσύνη.

Η επιστροφή του φόρου να γίνεται απευθείας από το κράτος στους όποιους δικαιούχους καταναλωτές και να εξεταστεί η προκαταβολή (εκταμίευση) με τη μορφή επιδόματος στους καταναλωτές, ώστε να αποφευχθεί η στενότητα ρευστότητας. Διαφορετικά, το χειμώνα υπάρχει κίνδυνος να παγώνουν όχι μόνο τα νοικοκυριά, αλλά και η αγορά, με δυσάρεστες συνέπειες, όπως απώλεια θέσεων εργασίας.

2. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας από τα πρατήρια στα οποία διαπιστώνεται «παρέμβαση» (π.χ. με ηλεκτρονικούς μηχανισμούς) στη λειτουργία των αντλιών.

Επειδή η συγκεκριμένη παραβατικότητα παίρνει μεγάλες διαστάσεις, προτείνεται η εντατικοποίηση των ελέγχων και η άμεση εφαρμογή του άρθρου 17 του Νόμου 3908 (ΦΕΚ 8/Α/1.2.2011 – Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή).

Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον ως άνω νόμο είναι:

 • Κατάσχεση οργάνων καταδολίευσης / αλλοίωσης και υποστηρικτικών μέσων.
 • Επιβολή αυτοτελούς διοικητικού προστίμου για κάθε επηρεαζόμενη αντλία (δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30.000 € ανά αντλία).
 • Επιβολή ποινικών κυρώσεων.
 • Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας. Συνέπειες:
  • Δεν επιτρέπεται, για 6 μήνες, η λειτουργία παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο χώρο.
  • Δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο χώρο σε συγγενή έως 2ου βαθμού, αν ο συγκεκριμένος χώρος- εγκαταστάσεις ανήκουν στον παραβάτη.
 • Επιβολή διοικητικού προστίμου 50.000-500.000 € σε συμμετέχοντες στη διάπραξη του αδικήματος και ποινικών κυρώσεων, εάν η συμμετοχή συνιστάται στην εγκατάσταση του μηχανισμού καταδολίευσης / αλλοίωσης.

3. Άμεση εφαρμογή συστήματος ελέγχου εκροών στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων.

Άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για εφαρμογή του συστήματος ελέγχου εκροών (σύνδεση των φορολογικών μηχανισμών στα πρατήρια με τις ηλεκτρονικές αντλίες, ώστε να καταγράφονται αυτόματα όλες οι πωλήσεις για διασταύρωση με το σύνολο των αγορών).

(Βλέπετε συνημμένο κείμενο)

4. Εξάρθρωση των κυκλωμάτων εικονικών εξαγωγών καυσίμων.

Όπως είναι γνωστό, ορισμένοι προμηθεύονται αφορολόγητα καύσιμα (Βενζίνες και Πετρέλαιο Κίνησης) από Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών με δήθεν σκοπό την εξαγωγή τους σε γειτονικές χώρες. Φορτώνουν βυτιοφόρα ή δεξαμενόπλοια με προορισμό το εξωτερικό, αλλά στη συνέχεια φροντίζουν ώστε να σφραγίζονται τα διάφορα παραστατικά στα τελωνεία εξαγωγής / εισαγωγής, χωρίς να γίνει πραγματική εξαγωγή των καυσίμων. Στη συνέχεια, οι λαθρέμποροι διαθέτουν τα αφορολόγητα καύσιμα παράνομα εντός της επικράτειας, καρπούμενοι φόρους και δασμούς.

5. Έλεγχος διακίνησης ναυτιλιακών καυσίμων και εξαγωγών.

Ζητούμε την άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας τελωνειακών συναλλαγών, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον Ν.2960/01, βάσει της οδηγίας 2008/118/ΕΚ και ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον ζητούμε την εφαρμογή αντίστοιχης διαδικασίας ελέγχου για τη διακίνηση ναυτιλιακών καυσίμων.

Πρέπει λοιπόν, πέραν των προαναφερθέντων ελέγχων σε όλο τον Κλάδο, να δοθεί έμφαση στους ελέγχους που γίνονται από τα αρμόδια Τελωνεία.

6. Σήμανση όλων των βυτιοφόρων Ι.Χ. και Δ.Χ. (ως Ν. 3054/2002). Έλεγχος καθ΄ οδόν του νόμιμου της διακίνησης.

– Κάθε Ι.Χ. βυτιοφόρο να φέρει εμφανώς το εμπορικό σήμα της Εταιρίας Εμπορίας στην οποία ανήκει.

– Σε περίπτωση που η μεταφορά των καυσίμων (πλην Μαζούτ και Ασφάλτου,

όπου δεν τίθεται θέμα λαθρεμπορίου) εκτελείται από βυτιοφόρο Δημόσιας Χρήσης, το βυτιοφόρο αυτό επίσης να φέρει εμφανώς το εμπορικό σήμα της Εταιρίας Εμπορίας που χρησιμοποιεί το Δ.Χ. βυτιοφόρο.

– Σε περίπτωση που η μεταφορά των καυσίμων (πλην Μαζούτ και Ασφάλτου) εκτελείται από βυτιοφόρα Δημοσίας Χρήσης, τα τελευταία πρέπει επίσης να φέρουν εμφανώς το εμπορικό σήμα της Εταιρίας Εμπορίας (κατόχου άδειας εμπορίας) με την οποία συνεργάζεται κατ’ αποκλειστικότητα. Για τυχόν παράνομη διακίνηση εμπορευμάτων με τα συγκεκριμένα Β/Φ, η Εταιρία Εμπορίας θα είναι συνυπεύθυνη.

– Όλα ανεξαιρέτως τα μεταφορικά μέσα Ιδιωτικής Χρήσης και τα μεταφορικά μέσα Δημόσιας Χρήσης που μεταφέρουν αφορολόγητα καύσιμα πρέπει να φέρουν μία επιπλέον ειδική σήμανση, προκειμένου να διακρίνονται αμέσως και να διευκολύνονται οι έλεγχοι. Ο τύπος, το μέγεθος και η θέση της, θα καθοριστεί με ΚΥΑ των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

– Όλα τα Ι.Χ. και Δ.Χ. βυτιοφόρα οχήματα οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS).

7. Έλεγχος τιμολογίων αγορών σε πρατήρια από ΚΕΔΑΚ και ΣΔΟΕ και εφαρμογή του νόμου στις περιπτώσεις παραεμπορίου και πειρατείας.

Να πραγματοποιείται δειγματοληπτικός, αλλά διαρκής έλεγχος, στα πρατήρια από ΚΕΔΑΚ και ΣΔΟΕ για παράβαση του εδαφίου 4 του άρθρου 7 του Ν. 3054/2002 σχετικά με την προμήθεια των καυσίμων και το σήμα της Εταιρίας. Η παραεμπορία καυσίμων (νοθεία, πειρατεία, κτλ) είναι άμεσα συνδεδεμένη με την λαθρεμπορία.

8. Δειγματοληπτικός έλεγχος τιμολογίων Εταιριών Εμπορίας για τυχόν περιπτώσεις λαθρεμπορίου και πειρατείας.

Να πραγματοποιείται δειγματοληπτικός, αλλά διαρκής, έλεγχος στις Εταιρίες Εμπορίας καυσίμων για το κατά πόσον οι αποδέκτες των καυσίμων, που η εταιρία εμπορεύεται, δικαιούνται να τα χρησιμοποιούν ή να τα εκπορεύονται, χωρίς να παραβιάζεται η νομοθεσία.

9. Έλεγχος (καθ΄ οδόν) του φορτίου και του νόμιμου της διακίνησης που γίνεται με τα μικρά βυτιοφόρα των πρατηρίων.

Εκτός από τις ποσότητες, να ελέγχονται τα προϊόντα που μεταφέρονται και από πλευράς ποιότητας (χημικής σύστασης), η πηγή προμήθειάς τους και ο προορισμός τους.

Στόχος του ελέγχου είναι να παταχθεί η τυχόν χρήση των μικρών βυτιοφόρων θέρμανσης για τη διακίνηση παράνομου προϊόντος.

10. Εκσυγχρονισμός των χρονοβόρων και δαπανηρών τελωνειακών διαδικασιών.

Με τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διαδικασιών θα είναι εφικτό να απελευθερωθούν οι απασχολούμενοι, σήμερα, στις εγκαταστάσεις Τελωνειακοί Υπάλληλοι, ώστε να αναβαθμισθούν και να αφοσιωθούν στο έργο του ελέγχου και της πάταξης της λαθρεμπορίας.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ακολουθεί ακόμη γραφειοκρατικές τελωνειακές διαδικασίες, που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Στα περισσότερα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης καταβάλλεται μετά από 30 μέρες, στην Ελλάδα προκαταβάλλεται και επιπλέον οι Εταιρίες για να προκαταβάλουν τον ειδικό φόρο, χρεώνονται με χαρτόσημα, ΔΕΤΕ και άλλα πολλά έξοδα.

Η ισχύουσα διαδικασία απαιτεί παρουσία τελωνειακών, εντός των εγκαταστάσεων, για σφράγιση και αποσφράγιση των δεξαμενών και της πύλης. Αυτή η διαδικασία έχει ως συνέπεια, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης να λειτουργούν ουσιαστικά μέσα στο περιορισμένο ωράριο εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων (Τελωνειακών) αποστερώντας έτσι τις Εταιρίες από την ευελιξία για τις ώρες λειτουργίας και διακίνησης των καυσίμων.

Υπάρχουν μηχανογραφικά συστήματα μέσα από τα οποία ο έλεγχος από τα αρμόδια όργανα είναι απόλυτα έγκυρος και ευχερής.

Οι επιπτώσεις από το υπάρχον αναχρονιστικό σύστημα είναι:

 • Αυξημένο λειτουργικό κόστος εξαιτίας των περιορισμών στη λειτουργία και των χρεώσεων ΔΕΤΕ και επιπλέον υπερωριών.
 • Αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος.
 • Ευελιξία στη λειτουργία των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών.
 • Όλα τα ανωτέρω είναι ευνόητο ότι επηρεάζουν τις τιμές καταναλωτή.

Σύνδεσμος εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών Ελλάδος και περιγραφή του κλάδου

Σκοπός του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών είναι η συμβολή στη διαμόρφωση πλαισίων για την οργάνωση της αγοράς Πετρελαιοειδών, την προάσπιση λειτουργίας συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και την ανάπτυξη, με περιβαλλοντικές και κοινωνικές ευαισθησίες και ευθύνες.

Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί από το 1977 και εκπροσωπεί 12 Εταιρίες που διακινούν περίπου το 90% των καυσίμων της Χώρας και οι οποίες απασχολούν άμεσα ή έμμεσα περίπου 100.000 άτομα.

Στην αγορά λειτουργούν:

Ø 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια στην Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ø 19 εταιρίες εμπορίας με άδεια κατηγορίας Α΄, με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης ανά την Ελλάδα.

Ø 9 εταιρίες με άδειες κατηγορίας Β1 και Β2 – για ναυτιλιακά ή και αεροπορικά καύσιμα – διαθέτοντας ευκολίες ανεφοδιασμού πλοίων σε λιμάνια και σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών σε 25 περίπου αεροδρόμια.

Ø 25 εταιρίες με άδεια κατηγορίας Γ΄ – εμπορίας Υγραερίων.

Ø Οι Εταιρίες-Μέλη του Συνδέσμου διαθέτουν εγκαταστάσεις / αποθηκευτικούς χώρους σε βασικά γεωγραφικά σημεία, ώστε να καθίσταται δυνατή η εύκολη κάλυψη της χώρας με τα απαραίτητα προϊόντα.

 • Σήμερα λειτουργούν περίπου 60 εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα με λιμενικές εγκαταστάσεις και με δεξαμενισμό που ξεπερνούν τους 1.300.000 τόνους.

Ø 6.500 πρατήρια φέρουν τα σήματα των Μελών του Συνδέσμου.

Για τη διακίνηση των καυσίμων χρησιμοποιούνται:

Ø δίκτυο αγωγών – pipelines.

Ø περίπου 30 μικρά δεξαμενόπλοια (έως 3500ΜΤ).

Ø 1.200 – 1.500 βυτιοφόρα Δημόσιας Χρήσης.

Ø περίπου 300 ΙΧ βυτιοφόρα των Εταιριών Εμπορίας.

Ø περίπου 8.600 μικρά ΙΧ βυτιοφόρα διανομής θέρμανσης (πρατήρια και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης).

Οι Εταιρίες-Μέλη εισπράττουν για λογαριασμό της Πολιτείας πάνω από 4,5 δις € για ΕΦΚ και ΦΠΑ.

Επενδύουν περίπου 120.000.000 € το έτος για:

Ø εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων

Ø δίκτυο πρατηρίων

Ø ασφάλεια υποδομών

Ø προστασία περιβάλλοντος

Συμμετέχουν στο κοινωνικό προϊόν με πάνω από 5 δις €.

Οι Εταιρίες-Μέλη του Συνδέσμου έχουν να παρουσιάσουν συστηματική δράση, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης. Ενδεικτικά:

Ø Όλες οι Εταιρίες-Μέλη προβαίνουν σε δωρεές και χορηγίες κοινωνικού χαρακτήρα.

Ø Οι περισσότερες Εταιρίες – Μέλη:

 • έχουν οργανωμένη ανακύκλωση, κάνουν δράσεις που αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, ενώ οργανώνουν και εθελοντικές δράσεις (πχ δενδροφύτευση, κλπ).
 • διατηρούν τράπεζα αίματος και οργανώνουν τακτική εθελοντική αιμοδοσία.
 • έχουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους εργαζόμενούς τους, ενώ αρκετές διεξάγουν και σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης με συνεχή ενημέρωση, ώστε να καλύπτεται και η οικολογική οδήγηση (eco-drive).

Ø Ο Σύνδεσμος έχει θεσμοθετήσει, από το 2002, την παροχή – στοχευόμενων σε συγκεκριμένα θεσμικά θέματα – υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές, ενώ μέχρι σήμερα, έχει διοργανώσει 5 ημερίδες ενημερωτικού χαρακτήρα με θέματα που αφορούν την ασφάλεια, το περιβάλλον και την εκπαίδευση.

Πηγή: ΣΕΕΠΕ

caroto

Ένας για όλους και όλοι για το caroto.gr! Το προφίλ της ομάδας του μοναδικού site στο διαδίκτυο που εστιάζει στην τεχνολογία του αυτοκινήτου!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close

Σας αρέσει το caroto;

Η διαφήμιση μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε το caroto που διαβάζετε καθημερινά. Μία μικρή υποστήριξη θα ήταν να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων AdBlock. Το caroto team σας ευχαριστεί!