Uncategorized

3. Επαυξημένη πραγματικότητα

P90083063

3.1 Augmented Reality (Επαυξημένη Πραγματικότητα) – νέα διάσταση στα συστήματα υποστήριξης οδηγού και την πλοήγηση με Head-Up Display αναλογικής επαφής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
– Εισαγωγή
1. Η έβδομη αίσθηση
2. Aπεριόριστες δυνατότητες συνδεσιμότητας
3. Επαυξημένη πραγματικότητα
4. Ο άνθρωπος σημείο αναφοράς

Το 2004, το BMW Group ήταν ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που λανσάρισε μία έγχρωμη Head-Up η οποία παρουσίαζε πληροφορίες σχετικές με το ταξίδι απευθείας στο πεδίο ορατότητας του οδηγού. Στις αρχές του 2011 κυκλοφόρησε η τελευταία γενιά αυτού του συστήματος, με έγχρωμα γραφικά. Αλλά ήδη οι ερευνητές και υπεύθυνοι εξέλιξης της BMW δουλεύουν πάνω σε ένα νέο ορόσημο αυτής της τεχνολογίας για να αποκτήσει η Head-Up Display λειτουργία ‘αναλογικής επαφής’. Είναι μία τεχνική στην οποία οι εικονικές επισημάνσεις ‘τοποθετούνται’ σε πραγματικά αντικείμενα στο εξωτερικό περιβάλλον, έτσι ώστε οι πληροφορίες πλοήγησης ή οι πληροφορίες από τα συστήματα υποστήριξης οδηγού να μπορούν να εμφανίζονται ακριβώς στα κατάλληλα σημεία στην εικόνα του οδηγού για το δρόμο. Οδηγίες πλοήγησης μπορούν να ‘ενσωματώνονται’ στο δρόμο, ενώ τα οχήματα ή τα αντικείμενα σχετικά με την ασφάλεια μπορούν να υπογραμμίζονται ή να επισημαίνονται με το σχετικό κείμενο.

Τι ακριβώς είναι η επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) και ένα σύστημα απεικόνισης αναλογικής επαφής;

Η Head-Up Display ήταν το πρώτο βήμα στην υλοποίηση της επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) μέσα στο αυτοκίνητο. Η HUD αναβαθμίζει (‘επαυξάνει’) την εξωτερική εικόνα με πρόσθετες πληροφορίες και εικονικά αντικείμενα που αντιδρούν και προσαρμόζονται στην κατάσταση σε πραγματικό χρόνο. Η Head-Up Display προβάλλει χρήσιμες πληροφορίες όπως τρέχουσα ταχύτητα και πληροφορίες πλοήγησης απευθείας στο πεδίο ορατότητας του οδηγού, αλλά η τεχνολογία έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες: οι εφαρμογές της μπορούν να επεκταθούν με τη χρήση τεχνολογίας απεικόνισης αναλογικής επαφής. Οι οθόνες αναλογικής επαφής είναι ένα ιδιαίτερο είδος επαυξημένης πραγματικότητας. Οι πληροφορίες που προβάλλονται ενσωματώνονται στο εξωτερικό περιβάλλον με την κατάλληλη προοπτική και στο πραγματικό σημείο ή σημεία με τα οποία σχετίζονται. Έτσι οι πληροφορίες φαίνονται ‘προσαρτημένες’ στα εξωτερικά αντικείμενα.

Οι οθόνες αναλογικής επαφής έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Το γεγονός ότι οι πληροφορίες παρουσιάζονται στο άμεσο πεδίο ορατότητας του οδηγού και ότι προσαρτώνται στα αντικείμενα στα οποία αναφέρονται σημαίνει η προσοχή του οδηγού δεν διασπάται από την οδήγηση. Το βλέμμα του δεν αλλάζει σημείο εστίασης αφού δεν χρειάζεται να κοιτάξει στο ταμπλό ή την κεντρική οθόνη πληροφοριών. Αποτέλεσμα: οι οδηγικές πληροφορίες ‘σκανάρονται’ ταχύτερα και πιο άμεσα. Ταυτόχρονα, οι απαιτούμενες ενέργειες μπορούν να εμφανίζονται με πιο αντιληπτή μορφή.

«Με τη HUD αναλογικής επαφής, τοποθετούμε τις πληροφορίες ακριβώς στο πεδίο ορατότητας του οδηγού εκεί που είναι απαραίτητες. Ο οδηγός δεν χρειάζεται πλέον να συσχετίζει ‘αφηρημένες πληροφορίες’ με μία συγκεκριμένη οδηγική κατάσταση. Επειδή η απεικόνιση είναι άκρως ρεαλιστική, μπορούμε επίσης επιλεκτικά να επισύρουμε την προσοχή του οδηγού σε ειδικές πληροφορίες ή κινδύνους, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται γρήγορα και με τον κατάλληλο τρόπο». (Dr Bernhard Niedermaier, Επικεφαλής Ενσωμάτωσης Ανθρώπου-Μηχανής (Human-Machine Interaction) στο τμήμα Έρευνας & Τεχνολογίας του BMW Group)

Οι ενδείξεις/απεικονίσεις αναλογικής επαφής είναι ήδη πραγματικότητα.

Ιδανικά, οι ενδείξεις αναλογικής επαφής θα πρέπει αξιοποιούν ολόκληρο το πεδίο ορατότητας του οδηγού. Από τεχνικής απόψεως όμως κάτι τέτοιο δεν είναι ακόμα εφικτό. Εν τούτοις, μία ένδειξη αναλογικής επαφής μπορεί ήδη να χρησιμοποιείται ακόμα και μέσα σε πολύ μικρότερες περιοχές απεικόνισης με σημαντικά οφέλη για τον πελάτη. Ακολουθεί η περιγραφή δύο σεναρίων εφαρμογών που δείχνουν τις ποικίλες δυνατότητες που προσφέρουν οι ενδείξεις αναλογικής επαφής.

Πλοήγηση αναλογικής επαφής.

Το πρώτο σενάριο δείχνει τις δυνατότητες των εφαρμογών απεικόνισης αναλογικής επαφής στον τομέα της πλοήγησης αυτοκινήτου. Όποτε χρειάζεται ένας ελιγμός πλοήγησης όπως στροφή σε μία διασταύρωση, το σύστημα παρουσιάζει τις πληροφορίες ‘ενσωματωμένες’ στον ίδιο το δρόμο. Ο οδηγός μπορεί να έχει τα μάτια του συνεχώς στο δρόμο και να οδηγεί διαισθητικά προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Οι ελιγμοί στριψίματος και υποδείξεις λωρίδας προβάλλονται σαν σημάνσεις του δρόμου. Οι οδηγοί δεν χρειάζεται πλέον να συσχετίζουν την αφηρημένη εικόνα ενός χάρτη με το δρόμο στον οποίο βρίσκεται. Αυτό είναι αποστολή της Head-Up Display αναλογικής επαφής». (Robert Hein, Υπεύθυνος Μελλοντικών Υπηρεσιών Πλοήγησης & Δεδομένων στο τμήμα Έρευνας & Τεχνολογίας του BMW Group).

Επειδή ο οδηγός είναι καλύτερα ενημερωμένος, μπορεί να οδηγεί πιο προνοητικά και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η χωρική συσχέτιση ενδείξεων και δρόμου διευκολύνει τον οδηγό να αφομοιώνει πληροφορίες ακόμα και σε περίπλοκες οδηγικές καταστάσεις. Σε ένα από τα πρώτα συστήματα αναλογικής επαφής του BMW Group, η Head-Up Display είναι σχεδόν τετραπλάσια από μία συνηθισμένη HUD που χρησιμοποιείται σε σημερινά οχήματα παραγωγής. Με μία τέτοια οθόνη, μπορούν ήδη να παρουσιάζονται πληροφορίες αναλογικής επαφής στη λωρίδα κυκλοφορίας του οχήματος. Σε μία προσεχή έκδοση, η επιφάνεια της οθόνης θα είναι διευρυμένη για να περιλαμβάνει και γειτονικές λωρίδες.

Η πλοήγηση αναλογικής επαφής λειτουργεί ως εξής: το σύστημα πλοήγησης υπολογίζει τη βέλτιστη διαδρομή με βάση τις πληροφορίες του ψηφιακού οδικού χάρτη.

Αν διατίθενται πληροφορίες σε επίπεδο λωρίδας, η διαδρομή βελτιστοποιείται και υπολογίζονται οι απαραίτητοι ελιγμοί λωρίδας. Το στίγμα θέσης από το GPS και τα συστήματα αισθητήρων του οχήματος επιτρέπουν την ανίχνευση της λωρίδας στην οποία κινείται το όχημα και τη σύγκρισή της με τη βέλτιστη λωρίδα για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Εάν το όχημα δεν είναι στη σωστή λωρίδα για έναν προσεχή ελιγμό, το σύστημα υπολογίζει ένα 3D μοντέλο για την κατάσταση του δρόμου μπροστά χρησιμοποιώντας τα σήματα από το σύστημα της κάμερας, και ‘ενσωματώνει’ τις οδηγίες στο εξωτερικό περιβάλλον.

Εφαρμογή σε συστήματα υποστήριξης οδηγού.

Ένα δεύτερο σενάριο εφαρμογής ενδείξεων αναλογικής επαφής είναι στα συστήματα υποστήριξης οδηγού. Εδώ, η λειτουργία αναλογικής επαφής διευκολύνει τον οδηγό να καταλάβει τί συμβαίνει γύρω του και να αφομοιώσει πολύ ειδικές οδηγίες. Για παράδειγμα, εάν ο οδηγός ενεργοποιήσει το Active Cruise Control με προειδοποίηση σύγκρουσης, το σύστημα δεν δείχνει μόνο – σε πραγματικό περιβάλλον – ποιο προπορευόμενο όχημα τη συγκεκριμένη στιγμή εκτελεί χρέη ‘lead car’, αλλά και την προκαθορισμένη απόσταση από αυτό, την οποία εμφανίζει στην επιφάνεια του δρόμου. Επομένως οι οδηγίες για παρέμβαση του οδηγού γίνονται ταχύτερα και ευκολότερα κατανοητές. Άλλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να ‘προβληθούν’ με τέτοιο τρόπο είναι όρια λωρίδων, προειδοποιήσεις εκτροπής από τη λωρίδα, επισήμανση πεζών τη νύχτα ακόμα και υποδείξεις για μετακίνηση σε άλλες λωρίδες οι οποίες μάλιστα συνοδεύονται από τις σχετικές επισημάνσεις (γραφικά).

Μελλοντική προοπτική και τεχνικές προκλήσεις.

Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια απεικόνισης, τόσο περισσότερες εφαρμογές μπορούν να προσφέρουν οι τεχνολογίες ενδείξεων αναλογικής επαφής. Κοιτάζοντας ακόμα πιο μακριά στο μέλλον, οι υπεύθυνοι εξέλιξης ήδη σκοπεύουν να αυξήσουν το μέγεθος των ενδείξεων όσο το δυνατόν περισσότερο. Στη πρώτα πρωτότυπα, κατάφεραν να παρουσιάσουν πληροφορίες αναλογικής επαφής για τη λωρίδα του αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας μία επιφάνεια τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τις τρέχουσες head-up displays. Σε περιβάλλον δοκιμών έχουν επίσης χρησιμοποιήσει μεγαλύτερες επιφάνειες οθονών που μπορούν να προβάλλουν πληροφορίες για αρκετές λωρίδες. Ένα ακόμα θέμα σχετικό με την ενσωμάτωση οδηγικών και τοπικών πληροφοριών στο εξωτερικό περιβάλλον, είναι οι εικόνες που πρέπει να προβάλλονται σε πολύ μεγαλύτερη εικονική απόσταση από τον οδηγό σε σχέση με τα 2.20 μέτρα που ισχύουν για τις σημερινές HUD. Επίσης, η επιφάνεια της οθόνης πρέπει να μετακινηθεί πιο ψηλά και προς τον ορίζοντα, έτσι ώστε οι ενδείξεις να τοποθετούνται πάνω από την οδηγική κατάσταση. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι εξέλιξης είναι η απελευθέρωση του απαραίτητου χώρου και η ανάπτυξη των απαιτούμενων τεχνολογικών λύσεων για head-up displays του είδους.

«Το  θέμα τώρα είναι η ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για τέτοιες μεγάλες επιφάνειες προβολής και για την ενσωμάτωσή τους στο όχημα». (Gunnar Franz, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Head-Up Display)

Μία άλλη δυσκολία για τις ενδείξεις αναλογικής επαφής είναι να διασφαλιστεί η ακριβής ταύτιση μεταξύ εικονικού και πραγματικού κόσμου. Εάν απουσιάζει αυτή η ταύτιση, τότε οι πρόσθετες πληροφορίες θα δημιουργήσουν διάσπαση της προσοχής και σύγχυση για τον οδηγό. Γι’ αυτό οι υπεύθυνοι εξέλιξης χρησιμοποιούν ευφυείς μεθόδους διασταύρωσης δεδομένων από διαφόρους αισθητήρες, ώστε να επιτυγχάνεται άριστη ταύτιση και μία οπτική εμπειρία υψηλής ποιότητας. Για να δημιουργηθεί σύγκλιση μεταξύ πραγματικότητας και ενδείξεων, το σύστημα χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες όπως συστήματα GPS, εμπρός κάμερα, Active Cruise Control radar, καθώς και προηγμένους ψηφιακούς οδικούς χάρτες με πληροφορίες επιπέδου λωρίδας. Όλα αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για υπολογισμό και απεικόνιση πληροφοριών αναλογικής επαφής.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η Head-Up Display αναλογικής επαφής προσφέρει μία νέα διάσταση στην τεχνολογία απεικόνισης. Τα δύο σενάρια εφαρμογών που περιγράψαμε παραπάνω στην πλοήγηση και τα συστήματα υποστήριξης οδηγού είναι απλά τα πρώτα στάδια αυτής της διαδικασίας. Άλλα πιθανά σενάρια παρουσιάζονται από το BMW Vision ConnectedDrive concept car, που παρέχει απεικόνιση αναλογικής επαφής για διαφορετικά είδη πληροφοριών.

Δοκιμή στον προσομοιωτή οδήγησης.

Οι πρώτες δοκιμές των νέων συστημάτων απεικόνισης, όπως η Head-Up Display αναλογικής επαφής διεξάγονται κυρίως στους προσομοιωτές οδήγησης του BMW Group. Η δοκιμή σε προσομοιωτή οδήγησης είναι πιο οικονομική και οι αλλαγές μπορούν να γίνονται πιο γρήγορα από όσο με πραγματικά πρωτότυπα. Διαφορετικές εκδόσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται γρήγορα και να δοκιμάζονται κάτω από ίδιες συνθήκες, σε σύντομο χρονικό διάστημα, από μεγάλο αριθμό πειραματικών χρηστών – χωρίς τους κινδύνους οδήγησης στο δρόμο. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές παράμετροι εν όψει των δοκιμών ελέγχου και πιστοποίησης που απαιτούνται για πρωτοποριακές φιλοσοφίες απεικόνισης όπως η Head-Up Display αναλογικής επαφής.

Οι προσομοιωτές οδήγησης του BMW Group είναι ένα τέλειο εργαλείο για πολύ ρεαλιστικές δοκιμές περίπλοκων διαδικασιών απεικόνισης. Μέχρι επτά προτζέκτορες full-HD παρέχουν μία υψηλής ανάλυσης προσομοίωση ακριβείας του οδηγικού περιβάλλοντος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ανίχνευση και κατάταξη πιο μακρινών αντικειμένων και για την αναγνώριση της κατεύθυνσης του δρόμου. Οι ειδικοί προτζέκτορες παρέχουν επίσης πολύ ρεαλιστική προσομοίωση κινούμενων αντικειμένων. Οι ‘ρέουσες’ και ακριβείς εικόνες είναι πολύ σημαντικές κατά την προσομοίωση ενός αστικού περιβάλλοντος οδήγησης όπου μεγάλοι αριθμοί αντικειμένων παρουσιάζονται με μεγάλες λεπτομέρειες για να διασφαλίζεται ότι οι δοκιμαστικοί χρήστες έχουν μία αξιόπιστη βάση για να αξιολογήσουν τους ελιγμούς οδήγησης.

Οι υψηλής απόδοσης  προτζέκτορες παράγουν μαζί ένα 240 μοιρών οριζόντιο και 45 μοιρών κάθετο πεδίο ορατότητας για τον οδηγό. Η προβολή οδηγικών καταστάσεων σε μεγάλες οθόνες τοίχου γύρω από το αυτοκίνητο, επιτρέπει τη βέλτιστη προσομοίωση και αξιολόγηση των απαιτούμενων ελιγμών σε διασταυρώσεις και περίπλοκες οδηγικά στροφές. Οι οδηγοί γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκονται στο πραγματικό περιβάλλον και μπορούν επομένως να εκτελούν ακριβείς ελιγμούς όπως στην πραγματικότητα.

Αντιπροσωπεύοντας ένα εργαλείο δοκιμής και αξιολόγησης νέων συστημάτων, τα τελευταία χρόνια το BMW Group κατάφερε να προσομοιώσει με ακρίβεια ένα περίπλοκο οδηγικό περιβάλλον πόλης. Τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς είναι μοναδικά, τόσο σε μορφή όσο και σε ποιότητα. Ασφαλώς απαιτείται πολλή υπολογιστική ισχύς. Για παράδειγμα, χρειάζεται ταχύτητα ανανέωσης εικόνας 60 Hertz – δηλαδή το σενάριο της κυκλοφορίας ενημερώνεται 60 φορές το δευτερόλεπτο – για να διασφαλίζεται ομαλή προσομοίωση των μεγάλων όγκων της κυκλοφορίας. Οι περίπλοκες διασταυρώσεις και το οδικό δίκτυο σε αυτό το εικονικό περιβάλλον πόλης παρέχουν τώρα την ιδανική βάση για δοκιμές πλοήγησης σε επίπεδο λωρίδας και ενδείξεων αναλογικής επαφής.

«Όσο περισσότερο πλησιάζει η προσομοίωση στην πραγματικότητα, τόσο πιο εποικοδομητικά είναι τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύτιμα στην ανάπτυξη συστημάτων πλοήγησης, υποστήριξης οδηγού, ελέγχου και απεικόνισης» (Martin Strobl, Υπεύθυνος Προσομοίωσης Οδήγησης στο τμήμα Έρευνας & Τεχνολογίας του BMW Group)

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την αξιολόγηση των φιλοσοφιών απεικόνισης η ομάδα εξέλιξης του BMW Group δε βασίζεται μόνο στα πολύ υποσχόμενα αποτελέσματα των δοκιμών προσομοίωσης αλλά διεξάγει και δοκιμές στο δρόμο με αληθινά πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον προσομοιωτή εφαρμόζονται στο όχημα, όπου βελτιώνονται περαιτέρω. Και οι δύο τύποι δοκιμών είναι απόλυτα αξιόπιστοι και αναντικατάστατοι για την αξιολόγηση συστημάτων ελέγχου και απεικόνισης.


3.2 Αναγνώριση χειρονομιών – σηκώστε το χέρι σας και το αυτοκίνητο θα υπακούσει

Πολλές ηλεκτρονικές συσκευές ήδη υιοθετούν την αναγνώριση χειρονομιών ως μιας απλής, ταχείας και πάνω απ’ όλα διαισθητικής μεθόδου λειτουργίας για το χρήστη. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για τον έλεγχο ενός smartphone ή για παιχνίδια υπολογιστή στην τηλεόραση του σπιτιού, η αναγνώριση χειρονομιών παίζει ακόμα σημαντικότερο ρόλο στη διάδραση ανθρώπου-μηχανής. Και τώρα οι ερευνητικές ομάδες της BMW αναζητούν τρόπους με τους οποίους αυτή η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί και στα αυτοκίνητα.

«Η αναγνώριση χειρονομιών δημιουργεί μία νέα εμπειρία για το χρήστη. Προσφέρει στους οδηγούς έναν ασυνήθιστο και πολύ πιο ‘συναισθηματικό’ τρόπο ελέγχου των συστημάτων του οχήματος. Ο έλεγχος μέσω χειρονομιών είναι από τη φύση του γοητευτικός και μπορεί να γίνει απολαυστικός με τα συστήματα του αυτοκινήτου». (Dr. Verena Broy, Ανάπτυξη Φιλοσοφιών Συστημάτων Ελέγχου & Απεικόνισης)

Η ιδέα αυτή δεν είναι καινούργια σαν σύλληψη. Αλλά μέχρι τώρα, δεν ήταν δυνατόν να διασφαλιστεί η σωστή ερμηνεία των χειρονομιών. Ένα πρόβλημα είναι το ζήτημα των λεγόμενων ‘false positives’, δηλαδή ο κίνδυνος του συστήματος να ερμηνεύσει λανθασμένα μια κίνηση σαν εντολή.

Έμφαση στην εμπειρία του χρήστη.

Ειδικότερα στον τομέα οικιακών συστημάτων ψυχαγωγίας όμως, η αναγνώριση χειρονομιών έχει εξελιχθεί σε νέο επίπεδο ωριμότητας. Οι ερευνητές της BMW χρησιμοποιούν αυτή την ήδη λειτουργική τεχνολογία σαν ένα εμπειρικό σημείο εκκίνησης για την εξέλιξή της σε επίπεδο αυτοκινητιστικών εφαρμογών.

Αυτό το σχετικά νέο ερευνητικό πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στον έλεγχο χειρονομιών μέσα στο αυτοκίνητο λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία του χρήστη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ερώτημα πώς και σε τι είδους εφαρμογές η αναγνώριση χειρονομιών είναι μία πρακτική και διαισθητική επιλογή και που βρίσκονται τα όρια αυτής της διαδραστικής τεχνικής. Τα ευρήματα θα ρίξουν φως στις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για χρήση της εφαρμογής στο αυτοκίνητο. Το επόμενο βήμα θα είναι η μεταφορά των θετικά αξιολογημένων αποτελεσμάτων σε  συστήματα του αυτοκινήτου.

Αναγνώριση χειρονομιών στο αυτοκίνητο.

Η χρήση της αναγνώρισης χειρονομιών στο αυτοκίνητο υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετές απαιτήσεις που είναι λιγότερο σημαντικές στον τομέα των οικιακών συστημάτων ψυχαγωγίας ή στα smartphone. Στο περιβάλλον του αυτοκινήτου, οι χειρονομίες πρέπει να είναι μικρές, συνοπτικές και σαφείς. Η εκτέλεσή τους δεν πρέπει να προκαλεί παρά ελάχιστη διάσπαση της προσοχής και δεν πρέπει με κανένα τρόπο να επηρεάζουν την οδήγηση.

Με λίγα λόγια, ο έλεγχος χειρονομιών μέσα στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές ή διάσπαση της προσοχής, ενώ όπως και κάθε σύστημα ελέγχου που χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες ενημέρωσης/ ψυχαγωγίας σε premium οχήματα του BMW Group πρέπει να πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές της εταιρίας.

Μία ακόμα παράμετρος που αφορά την επιλογή των χειρονομιών που είναι κατάλληλες για χρήση σαν εντολές είναι οι πολιτισμικές διαφορές στη σπουδαιότητα διαφορετικών χειρονομιών. Επομένως, το ‘λεξιλόγιο’ χειρονομιών αρχικά θα περιορίζεται κυρίως σε χειρονομίες στις οποίες ο χρήστης κάνει ένα απλό νεύμα.

Λιγότερα ίσον περισσότερα.

Το ερευνητικό πρόγραμμα μελετά αυτή τη στιγμή έξι διαφορετικές χειρονομίες που ‘απευθύνονται’ στο τρέχον περιεχόμενο της κεντρικής οθόνης πληροφοριών. Οι χειρονομίες αυτές περιλαμβάνουν ‘σαρωτικές’ κινήσεις του χεριού προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω, ή κίνηση του χεριού προς και μακριά από το ταμπλό.

Έμφαση δίδεται στις απλές χειρονομίες. Για παράδειγμα, το χέρι μπορεί να κινηθεί προς τα αριστερά ή δεξιά για να (απ)ενεργοποιήσει το διαχωρισμό της οθόνης. Μπορεί να κινηθεί πάνω ή κάτω για σκρολάρισμα στο περιεχόμενο της οθόνης. Και μπορεί να κινηθεί προς την οθόνη για επαναφορά της οθόνης στο βασικό μενού. Ένας ακόμα στόχος της έρευνας είναι να αποκλειστεί ο κίνδυνος λανθασμένων ερμηνειών, ώστε συνηθισμένες κινήσεις όπως η λειτουργία του επιλογέα ταχυτήτων να μην παρερμηνεύεται σαν χειρονομία εντολής.

Όχι υποκατάστατο, αλλά χρήσιμο συμπλήρωμα.

Η αναγνώριση χειρονομιών δεν στοχεύει να υποκαταστήσει το iDrive Controller. Το αντίθετο, ο ρόλος της είναι να συμπληρώσει και να διευκολύνει τη χρήση αυτής της διεπαφής, όπου είναι δυνατόν. Επίσης η αναγνώριση χειρονομιών δε θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο λειτουργιών σχετικών είτε με την οδήγηση ή την ασφάλεια, όπως τη εκκίνηση του κινητήρα ή το λύσιμο του χειρόφρενου. Στόχος είναι να επιτευχθεί ένας γρήγορος και απλός τρόπος ελέγχου των λειτουργιών ενημέρωσης/ψυχαγωγίας και άνεσης.

«Με την αναγνώριση χειρονομιών δεν στοχεύουμε στην υποστήριξη ενός πλήρους μενού πλοήγησης. Απλά θέλουμε να προσφέρουμε στους οδηγούς την ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό να μπορούν να κάνουν κάτι κουνώντας απλά το χέρι τους». (Verena Broy)

3.3 Ευφυής πλοήγηση: πώς θα πηγαίνουμε από το σημείο A στο B το 2015;

Ευφυής σχεδιασμός διαδρομής – δηλαδή σχεδιασμός μιας διαδρομής για ένα συγκεκριμένο προορισμό λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η ταχύτητα, η απόδοση καυσίμου ή  δυνατότητα χρήσης πολλαπλών μέσω μεταφοράς – είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολείται το BMW Group επί πολλά χρόνια. Μία τέτοια τεχνολογία έχει ήδη φτάσει σε υψηλά πρότυπα με τα τελευταία συστήματα πλοήγησης, με την ενσωμάτωση λειτουργιών όπως BMW Routes και Real-Time Traffic Information (RTTI). Στα τελευταία R&D projects, έχουν αναπτυχθεί ακόμα πιο καινοτόμες και χρήσιμες λειτουργίες με στόχο να διευκολύνουν ή να βελτιώσουν διάφορους τομείς της διαδικασίας πλοήγησης. Το παρακάτω φανταστικό σενάριο αφορά μία εργάσιμη μέρα σας και παρουσιάζει μερικά από τα συστήματα που αποτελούν ήδη πραγματικότητα ή θα γίνουν σύντομα.

Από το σημείο A στο B με μελλοντικές λειτουργίες BMW ConnectedDrive.

Ώρα 8.00: Δευτέρα πρωί και ετοιμάζεστε για την καθημερινή σας διαδρομή για τη δουλειά. Ωστόσο, αυτή τη φορά αποφασίσατε να φύγετε λίγο πιο νωρίτερα από όσο συνήθως. Και αυτό επειδή μία ώρα πριν από τη συνηθισμένη που φεύγετε από το σπίτι, πήρατε email στo smartphone σας από το  BMW Routes portal που σας συμβούλευε ότι για να φτάσετε στην ώρα σας πρέπει να φύγετε 20 λεπτά νωρίτερα, λόγω μποτιλιαρίσματος στον αυτοκινητόδρομο που δεν μπορείτε να αποφύγετε.

Η σωστή ώρα αναχώρησης χάρη στο BMW Routes (με ενσωμάτωση RTTI).

Πήρατε αυτό το μήνυμα – μία αποκλειστική υπηρεσία για τους πελάτες της BMW ConnectedDrive – επειδή είχατε ήδη προγραμματίσει τη διαδρομή σας στο γραφείο στο www.bmw-routes.com online portal και την είχατε αποθηκεύσει μαζί με την επιθυμητή σας ώρα άφιξης, σαν στάνταρ διαδρομή για Δευτέρες έως Παρασκευές. Λόγω της καταχώρησής της στο portal, η διαδρομή είναι επίσης προσβάσιμη μέσα από το αυτοκίνητο όπου μπορεί να εισαχθεί απευθείας στο σύστημα πλοήγησης. Το  BMW Routes portal που διατίθεται από το 2008, ενσωματώνει τώρα και RTTI.

Χρησιμοποιώντας πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα πλοήγησης μπορεί να υπολογίσει διαδρομές και πιθανές παρακάμψεις με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία από πριν. Μεταξύ των άλλων, το RTTI χρησιμοποιεί ανώνυμα δεδομένα θέσης κινητών τηλεφώνων, αναλύοντας τον αριθμό και την ταχύτητα των αλλαγών, μέσα στο δίκτυο του κινητού τηλεφώνου για να υπάρξει μία ακριβής εικόνα της τρέχουσας κυκλοφοριακής ροής. Επιπλέον δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με πληροφορίες για την τρέχουσα ανάσχεση της κυκλοφορίας παρέχουν οχήματα στόλων και ταξί των οποίων τα συστήματα πλοήγησης είναι συνδεδεμένα με ένα κεντρικό σημείο ελέγχου.

Με αυτό τον τρόπο, το RTTI μπορεί να παρακολουθεί με ακρίβεια συνθήκες στους αυτοκινητόδρομους, σε δρόμους διπλής κυκλοφορίας, σε κύριους δρόμους και βασικούς και δευτερεύοντες δρόμους αστικών περιοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα, ο ιντερνετικός προγραμματιστής διαδρομών του BMW Online (BMW Online internet route planner) υπολογίζει το χρόνο του ταξιδιού για τη διαδρομή σας. Εάν η υπολογιζόμενη ώρα άφιξης είναι μεγαλύτερη από την επιθυμητή ώρα άφιξης, λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών, η λειτουργία μπορεί να σας αποστείλει προαιρετικά ένα email μέχρι μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, συστήνοντάς σας να αναχωρήσετε νωρίτερα για να φτάσετε στην ώρα σας. Με άλλα λόγια, παράλληλα με τη χρήση του RTTI μέσα στο αυτοκίνητο, οι συνδρομητές BMW ConnectedDrive μπορούν επίσης να μπαίνουν στο portal από οποιαδήποτε συσκευή συμβατή με το διαδίκτυο για να λαμβάνουν πληροφορίες RTTI σχετικά με την τελευταία κατάσταση της κυκλοφορίας. Αυτή η on-line πρόσβαση στο RTTI από το φθινόπωρο του 2011 θα είναι επίσης διαθέσιμη για smartphone εφοδιασμένα με My BMW Remote App.

Στο μέλλον, προγραμματίζεται περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας route planner με κυκλοφοριακές προβλέψεις βάσει ιστορικού της κυκλοφορίας με υψηλή πιθανότητα επανεμφάνισης. Επιπλέον, η λειτουργία προειδοποίησης που περιγράφεται παραπάνω πιθανότατα θα επεκταθεί με μηνύματα κειμένου ή γνωστοποίηση (push notification) από μία εφαρμογή. Οι εξελίξεις αυτές αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ανάθεση του υπολογισμού διαδρομών από το όχημα σε έναν backend server, όπου διατίθεται πολύ περισσότερη ισχύς επεξεργασίας και πληροφορίες, ενώ αφού παραχθούν τα αποτελέσματα αναμεταδίδονται στο όχημα. Κατά συνέπεια θα βελτιώνεται η ποιότητα πλοήγησης.

Πλοήγηση στην πόλη.

Ώρα 8.30: Συναντάτε απρόβλεπτο μποτιλιάρισμα στον αυτοκινητόδρομο. Αλλά χάρη στην υπόδειξη που λάβατε έχει ακόμα χρόνο στη διάθεσή σας. Παίρνετε τη συνήθη σας έξοδο αλλά μόλις βγαίνετε από τον αυτοκινητόδρομο το σύστημα πλοήγησης σας προτείνει να ακολουθήσετε διαφορετική διαδρομή από τη συνηθισμένη. Μία από τις βασικές οδούς είναι κλειστή λόγω κάποιας εκδήλωσης που θα γίνει σε λίγες ώρες. Το σύστημα πλοήγησης είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων επειδή έχει πρόσβαση σε τοπικά δεδομένα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Επομένως είχε τη δυνατότητα να υπολογίσει μία εναλλακτική διαδρομή με ελάχιστη απώλεια χρόνου. Κατά τον υπολογισμό της νέας διαδρομής, το σύστημα έλαβε επίσης υπόψη το συγχρονισμό των φαναριών κυκλοφορίας για βέλτιστη αξιοποίηση του πράσινου κύματος. Λαμβάνοντας υπόψη τέτοιου είδους δεδομένα διαχείρισης και προγραμματισμού της κυκλοφορίας, αυτή η μελλοντική επιλογή που είναι γνωστή σαν ‘urban navigation’, μπορεί να προτείνει μία διαδρομή πόλης με πολλές πιθανότητες ελεύθερης κυκλοφοριακής ροής- που επίσης σημαίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Ανεύρεση χώρων στάθμευσης χωρίς την αναζήτηση.

Ώρα 9.00: Πλησιάζετε στο τέλος του ταξιδιού και, όπως πάντα, το αυτοκίνητο σας  για τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης στην περιοχή του προορισμού. Σήμερα υποδεικνύει ένα χώρο στο δρόμο παράλληλα με το γραφείο σας. Εκεί έχετε τις περισσότερες πιθανότητες να βρείτε έναν ελεύθερο, δωρεάν χώρο στάθμευσης. Τα σημερινά συστήματα ήδη δείχνουν τη θέση των σταθμών στάθμευσης και άλλων επισημασμένων τέτοιων χώρων. Και σύντομα θα μπορούν να δείχνουν την τρέχουσα διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένα γκαράζ, ώστε να μπορούν να προτείνονται εναλλακτικές επιλογές. Ωστόσο, κυρίως σε μεγάλες αστικές περιοχές, υπάρχουν πολλές θέσεις στάθμευσης στην άκρη του δρόμου και πολλοί οδηγοί προτιμούν αυτή την επιλογή αντί πολυώροφων γκαράζ. Στο φανταστικό μας σενάριο, ανήκετε κι εσείς σ’ αυτή την ομάδα.

Μόλις πλησιάζετε στον προορισμό σας το σύστημα πλοήγησης σας βοηθά να βρείτε ένα χώρο στάθμευσης γρήγορα και στη γειτονική περιοχή. Εκτός του ότι σας ενημερώνει για τα γύρω παρκινγκ, σας δείχνει και τους δρόμους όπου έχετε τις περισσότερες πιθανότητες να βρείτε μία θέση στάθμευσης στο πλάι του δρόμου. Στη συνέχεια, η επιλογή είναι δική σας. Το BMW Group συνεργάζεται με διάφορους εταίρους όπως τοπικές αρχές και διαχειριστές μηχανημάτων καρτών στάθμευσης για τη συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων λόγω αναζήτησης χώρων στάθμευσης και τις συνήθειες παρκαρίσματος των οδηγών, ώστε να τα αξιολογεί σε βάθος χρόνου.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση δρόμων με υψηλό κύκλο εργασιών στάθμευσης, λόγω π.χ. μικρότερου μέσου όρου χρόνου στάθμευσης, αλλά και για πρόγνωση μιας περιοχής με διαθέσιμους χώρους στάθμευσης. Εσωτερικές έρευνες της BMW αποκαλύπτουν ότι το 80% του όγκου της κυκλοφορίας σε κάποιες περιοχές ορισμένες ώρες της ημέρας μπορεί να οφείλεται σε αναζήτηση χώρων στάθμευσης. Με τις υπηρεσίες πληροφόρησης που περιγράψαμε πιο πάνω, οι οδηγοί μπορεί να βρίσκουν να παρκάρουν πολύ πιο γρήγορα, κερδίζοντας χρόνο και μειώνοντας τον όγκο της κυκλοφορίας.

Μία ακόμα λύση που για πιο αποδοτική χρήση του χώρου στάθμευσης είναι το

“ParkatmyHouse”, που προσφέρει στο κοινό ένα χώρο στάθμευσης προσωρινά άδειο. Το ParkatmyHouse είναι μία ιντερνετική πλατφόρμα που επιτρέπει σε ιδιώτες να νοικιάζουν το χώρο στάθμευσής τους όταν δεν χρησιμοποιείται. Η ιδέα αυτή περιέχει όλες τις ενδιαφέρουσες εφαρμογές κυρίως σε αστικές περιοχές. Για παράδειγμα, το ParkatmyHouse επιτρέπει στις τράπεζες να νοικιάζουν χώρο στάθμευσης που δεν χρειάζονται τη νύχτα ή σε ξενοδοχεία να νοικιάζουν χώρο παρκινγκ που διαφορετικά θα παρέμενε άδειος κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δυναμική πλοήγηση.

Ώρα 16.00: Τώρα είστε καθοδόν για το σπίτι από τη δουλειά και έχετε μόλις μπει στον αυτοκινητόδρομο. Η υπηρεσία Real-Time Traffic Information, που παρακολουθεί συνεχώς τρέχοντα προβλήματα στη διαδρομή σας, σύντομα σας δίνει μία τοπική προειδοποίηση κινδύνου για έργα μετά από τρία χιλιόμετρα. Η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή και ένα όριο ταχύτητας 80 km/h ενεργοποιείται σ’ αυτό το τμήμα, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχουν καθυστερήσεις.  Χάρη στην προειδοποίηση μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας και να μετακινηθείτε έγκαιρα στην αριστερή λωρίδα.

Fuel Assistant.

Ώρα 16.30: Στο τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού, το όχημα σας συμβουλεύει να σταματήσετε σε ένα σταθμό ανεφοδιασμού που έχει μειωμένες τιμές για την ημέρα. Το Fuel Assistant έχει εξετάσει τις διάφορες δυνατότητες για ανεφοδιασμό κατά μήκος της διαδρομής, λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον επίπεδο καυσίμου στο ρεζερβουάρ, τη διαδρομή, τον τελικό προορισμό σας και την αγαπημένη σας εταιρία καυσίμων, και κάνει μία υπόδειξη με βάση τις τωρινές τιμές και τη θέση του σταθμού ανεφοδιασμού.

Ώρα 16.45: Σταματώντας στο σταθμό ανεφοδιασμού βλέπετε την αφίσα για μία συναυλία το ίδιο βράδυ στην οποία θέλετε να πάτε. Τηλεφωνείτε στο BMW Assist για να κλείσετε τα εισιτήρια. Το BMW Assist σας στέλνει τη διεύθυνση του γραφείου που κλείστηκαν τα εισιτήρια και το επισημαίνει σαν στάση στη διαδρομή σας. Σταματάτε για να πάρετε τα εισιτήρια και πηγαίνετε στο σπίτι χαρούμενος που δεν θα χρειαστεί να στηθείτε στην ουρά για εισιτήριο το ίδιο βράδυ.

Mobility Packages.

Ώρα 19.00: Για να πάτε από το σπίτι σας στη συναυλία, η BMW Connected App σας προτείνει να χρησιμοποιήσετε ένα τοπικό, δημόσιο μέσο μεταφοράς. Επειδή έχετε αγοράσει ένα BMW Group Mobility Package, μπορείτε να κάνετε το ταξίδι δωρεάν. Τα πακέτα αυτά στο μέλλον θα προσφέρουν την απόλυτη ευελιξία στη μετακίνηση. Όταν υπογράψατε τη συμφωνία leasing για τη BMW σας, η προβλεπόμενη χιλιομετρική κάλυψη δεν αναφερόταν αποκλειστικά σε αυτή του οχήματος αλλά στην προσωπική μετακίνηση γενικά – επειδή η BMW έχει κάνει συμφωνίες με τους φορείς μεταφορών για δωρεάν χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Πριν ξεκινήσετε χρησιμοποιήστε την εφαρμογή σας για να ελέγξετε πότε θα αναχωρήσει το επόμενο τρένο που σας εξυπηρετεί και πόση ώρα θα σας πάρει να φτάσετε στο σταθμό. Φτάνοντας εκεί, δεν θα χρειαστεί να καθίσετε στην ουρά για εισιτήριο ή να ανησυχείτε για περίπλοκα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων επειδή ήδη τα έχετε έτοιμα  – στο smartphone σας.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδεθείτε μέσω του smartphone σας μπαίνοντας στο τρένο και να αποσυνδεθείτε όταν κατέβετε. Το κόστος της διαδρομής στη συνέχεια θα αφαιρεθεί από την προβλεπόμενη χιλιομετρική σας κάλυψη. Το ίδιο συμβαίνει εάν, στο ταξίδι επιστροφής σας, αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε ένα ‘κοινόχρηστο’ όχημα αφού βγείτε από το τρένο επειδή άρχισε να βρέχει. Με άλλα λόγια, το mobility package είναι ενσωματωμένο, βολικό, περιλαμβάνει πολλαπλά μέσα μεταφοράς και αφήνει εσάς να αποφασίσετε πώς να ταξιδέψετε.

Ορισμένες από αυτές τις ιδέες έχουν ακόμα πολύ δρόμο – όπως το mobility package ή οι συμβουλές παρκαρίσματος στην άκρη του δρόμου. Ωστόσο, άλλες λειτουργίες όπως τα ParkatmyHouse, RTTI ή η προηγμένη προειδοποίηση  καθυστερήσεων σε μία προγραμματισμένη διαδρομή, είναι ήδη πραγματικότητα σε μοντέλα BMW σήμερα.

Nίκος Ι. Mαρινόπουλος

Πρόκειται για τον δημιουργό και συντονιστή του καρότου με τις περισσότερες τεχνολογικές βιταμίνες σε όλον τον κόσμο!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close

Σας αρέσει το caroto;

Η διαφήμιση μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε το caroto που διαβάζετε καθημερινά. Μία μικρή υποστήριξη θα ήταν να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων AdBlock. Το caroto team σας ευχαριστεί!