NEAΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τελικά πόσο συμφέρει το leasing του αυτοκινήτου;

Μέχρι πρότινος είχε δημιουργηθεί η εντύπωση πως η χρονομίσθωση αυτοκινήτου (leasing) περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις. Πρακτικά το leasing απευθύνεται σε όλους. Ρωτήστε το λογιστή σας!

Η γενικότερη αντίληψη που επικρατεί είναι πως χρονομίσθωση επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων αφορά μόνο στις μεγάλες εταιρίες και επιχειρήσεις. Ωστόσο τα πράγματα είναι διαφορετικά αφού τα οφέλη του leasing (κάντε κλικ για ένα πιο πρόσφατο άρθρο) μπορούν να τα απολαμβάνουν και μικρότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες, μέχρι και ο ιδιώτης (θεωρητικά αφού σε αυτή την περίπτωση… τον πρώτο λόγο έχει ο λογιστής σας). Με άλλα λόγια το leasing είναι ένας εναλλακτικός τρόπος απόκτησης αυτοκινήτου και ουσιαστικά αντί κάποιος να το αγοράσει το νοικιάζει από συνήθως ένα χρόνο έως και έξι χρόνια.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του leasing προκύπτει μέσα από τις δυνατότητες που υπάρχουν και τους διάφορους συνδυασμούς για να καλύψουν οποιαδήποτε μεταφορική ανάγκη. Προσφέρεται η επιλογή σύγχρονων αυτοκινήτων για βέλτιστη οικονομία χρήσης και απόλυτα ασφαλείας διαδρομές. Παράλληλα η χρονομίσθωση επιμερίζει το κοστολόγιο μίας επιχείρησης και διατηρεί ένα μεγάλο μέρος της ρευστότητας της αποφεύγοντας το κόστος συντήρησης του αυτοκινήτου ή σχετικά απρογραμμάτιστα κόστη επισκευών. Φυσικά όλα αυτά επιμερίζονται μέσα στο μηνιαίο δοσολόγιο που δεν το λες και φτηνό.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του leasing έχει να κάνει με την διατήρηση του κεφαλαίου σε σχέση με την αγορά ενός αυτοκινήτου που σε βάθος χρόνου υπάρχει σταδιακή μείωση της μεταπωλητικής αξίας και ανάλογα με την χρήση και την κατάσταση του. Παράλληλα το leasing βελτιώνει την απόδοση μιας εταιρίας αφού ο χρήστης δεν χρειάζεται να ασχολείται με το όχημα του και να χάνει χρόνο, αλλά να εστιάζει στην επιχειρηματική του δραστηριότητα. Πρακτικά το μόνο που έχει ο χρήστης ενός αυτοκινήτου μέσω leasing είναι το καύσιμο που θα βάζει.

Αναλυτικότερα, σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται πολύ πιο συμφέρουσα η χρονομίσθωση παρά η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου. Η ιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου έχει αναμφίβολα τα δικά της πλεονεκτήματα όπως είναι η αίσθηση της κατοχής για όσο διάστημα το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης του. Επιπρόσθετα υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα ανάλογα με την κατάσταση της κάθε επιχείρησης ή του φορολογούμενου. Επιπρόσθετα η κατοχή ενός αυτοκινήτου συνεπάγεται διάφορες επιβαρύνσεις όπως είναι η ασφάλιση του οχήματος, τα τέλη κυκλοφορίας, μια τυχόν φορολογική επιβάρυνση, έξοδα ζημιών, συντήρηση μηχανικών μερών, αλλαγή ελαστικών και δίχως να υπολογίζεται π.χ. μία απρόβλεπτη μηχανική βλάβη.

Το leasing προσφέρει μία μεγάλη διευκόλυνση, παρά την μεγάλη μηνιαία δόση. Το γεγονός πως δεν χρειάζεται να εκταμιεύσει κανείς ένα σημαντικό κεφάλαιο, αλλά να το κατανείμει ανάλογα με τις ανάγκες του σε ένα σταθερό δοσολόγιο και να προγραμματίσει το σχετικό εξοδολόγιο (π.χ. έξοδα συντήρησης) σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες. Παράλληλα καλύπτει όλες τις παραπάνω επιβαρύνσεις προσφέροντας επιπλέον αυτοκίνητο αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος και οδική βοήθεια. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα. Βέβαια υπάρχει και η άποψη που λέει πως όλα αυτά που ακούγονται σαν επιβαρύνσεις στην περίπτωση του ιδιοκτήτη, συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα. Για αυτό η επιλογή leasing απαιτεί στοχευμένους υπολογισμούς και προβλέψεις κόστους, ακόμη και με την βοήθεια του λογιστικού σας γραφείου ή του λογιστή σας (στην περίπτωση ιδιώτη).

Κάτι πολύ σημαντικό είναι πως η ιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου βρίσκει τον κάτοχο του υπεύθυνο για ότι συμβεί. Ειδικά μετά το πέρας της εγγύησης το κόστος μιας πιθανής επισκευής επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη. Επίσης, στην περίπτωση χρηματοδότησης θα πρέπει να συνυπολογιστεί το ρίσκο για τις πιθανές διακυμάνσεις στα επιτόκια, τις περιπτώσεις ατυχημάτων και την συνεχή πτώση της αξίας του αυτοκινήτου. Τις παραπάνω σκοτούρες καλύπτει το leasing υπολογίζοντας από την αρχή την μεταπωλητική αξία του οχήματος, με ένα σταθερό μίσθωμα και την κάλυψη των επισκευών. Βέβαια και εδώ θα πρέπει να δει κανείς κατά πόσο τον συμφέρει.

Η χρονομίσθωση ορίζεται από την διάρκεια του συμβολαίου και όπως γίνεται αντιληπτό όσο πιο μικρή διάρκεια έχει, τόσο υψηλότερο είναι το μηνιαίο μίσθωμα. Αντίθετα ένα συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας μπορεί να επιφέρει μια οικονομικότερη συμφωνία με την εταιρία leasing που παρέχει την δυνατότητα διατήρησης, εξαγοράς ή επιστροφής του αυτοκινήτου μετά την λήξη του συμβολαίου. Το leasing αφορά και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αλλά σε αυτή την περίπτωση η κατάσταση περιπλέκεται φορολογικά λόγω της ηλικίας του οχήματος που θέτει και σχετικούς περιορισμούς (π.χ. μετά την λήξη του συμβολαίου είναι υποχρεωτική η εξαγορά του αυτοκινήτου).

Η χρήση ενός οχήματος μέσω leasing επιβαρύνει τον οδηγό του φορολογικά και για αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η λιανική τιμή προ φόρων. Με άλλα λόγια όσο ψηλότερη είναι η λιανική τιμή προ φόρων τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο φόρος για την χρήστη. Ανάλογα με την επαγγελματική χρήση το ποσοστό που βεβαιώνεται ως επιπλέον εισόδημα έχει διαφορετικούς συντελεστές και επηρεάζεται άμεσα και από το ετήσιο εισόδημα. Μία μακροχρόνια δαπάνη μπορεί να περιορίσει τον φόρο εισοδήματος καθώς μειώνει τα φορολογητέα κέρδη. Για τον επαγγελματία η μακροχρόνια μίσθωση και τα σχετικά τιμολόγια αποτελούν μία ορθολογική εταιρική δαπάνη μειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες υπολογίζονται επί των καθαρών κερδών προσαυξημένων μάλιστα με τις ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους.

Στο δάνειο συνήθως απαιτείται μια πολύ καλή προκαταβολή όταν στο leasing το ποσό της αρχικής καταβολής εγγυήσεων μπορεί να είναι χαμηλότερο. Το leasing προσφέρει την ευελιξία συχνότερης αντικατάστασης του αυτοκινήτου δίχως να εγκλωβίζεται κάποιος μετά από μερικά χρόνια με ένα περιουσιακό στοιχείο για το οποίο έχει καταβάλει από την αρχή τους κρατικούς φόρους (όπως ΦΠΑ, ειδικό τέλος ταξινόμησης, φόρος πολυτελείας· στο leasing καταβάλλονται σταδιακά) και που έχει απωλέσει σημαντικά την αξία του ως πρόσθετο οικονομικό βαρίδι. Ωστόσο, υπάρχουν λίγες περιπτώσεις που το leasing ίσως να συμφέρει στην ολική αγορά του αυτοκινήτου.

Έτσι, η χρονομίσθωση είναι ιδανική και για όσους απολαμβάνουν την οδήγηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου κάθε τριετία με πενταετία και πάντα ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Μπορεί να επιλέξει το μοντέλο, την έκδοση κινητήρα, τον τύπο καυσίμου, το χρώμα, τον εξοπλισμό, τις πιο προηγμένες τεχνολογίες από γενιά σε γενιά οχημάτων. Επιπρόσθετα το leasing απαλλάσσει από διάφορα ρίσκα όπως είναι αυτό της καταστροφής, της κλοπής και άλλων διαδικαστικών θεμάτων. Και ενώ η αγορά ενός οχήματος έχει ως μειονεκτήματα την υψηλότερη αρχική δαπάνη/ μηνιαίες δόσεις και την μείωση του οικονομικού αποθεματικού, στην περίπτωση της χρονομίσθωσης θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από μια πιθανή πρόωρη λήξη συμβολαίου, στον λανθασμένο υπολογισμό μηνιαίου προϋπολογισμού, στις υπερβολικές φθορές των οχημάτων, στα όρια των συμφωνηθέντων ορίων διανυθέντων χιλιομέτρων κ.α.

Το πρώτο που έχει να κάνει μία επιχείρηση ή ένας ιδιώτης είναι να κάνει απλά μαθηματικά. Με άλλα λόγια να υπολογίσει και να προβλέψει το κόστος χρήσης και ρίσκου. Επιπρόσθετα μεγάλο ρόλο λαμβάνει η εξοικονόμηση χρόνου μιας και η χρονομίσθωση εξασφαλίζει ευελιξία και ξεγνοιασιά προσπερνώντας την ευθύνη της ιδιοκτησίας. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές εταιρίες leasing με εύκολη πλοήγηση ώστε να επιλέξει ο χρήστης τον κατασκευαστή, το μοντέλο που επιθυμεί, το μηνιαίο προϋπολογισμό που διαθέτει και στη συνέχεια τις διαθέσιμες εναλλακτικές. Αξίζει να αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας για να ανακαλύψετε αν η χρονομίσθωση αυτοκινήτου είναι αυτό που ψάχνατε τόσο καιρό για αμέριμνες και πιο συμφέρουσες μετακινήσεις!

Στην Ευρώπη ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοκινήτων αγοράζεται μέσω leasing. Στην χώρα μας το ενδιαφέρον για την χρονομίσθωση αυξάνεται συνεχώς και με τεράστια προοπτική από καταναλωτές που προτιμούν την μακροχρόνια ενοικίαση παρά την ιδιοκτησία.

Με την χρονομίσθωση η ζωή σας μπορεί να γίνει πιο εύκολη αφού οι εταιρίες leasing αναλαμβάνουν όλες αυτές τις διαδικασίες και υποχρεώσεις εξοικονομώντας προσωπικό ή επαγγελματικό χρόνο.

Το leasing περιλαμβάνει την μηνιαία μίσθωση του αυτοκινήτου της επιλογής σας για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα βάσει συμβολαίου και καλύπτει σχεδόν τα πάντα πέρα από το καύσιμο που θα βάζετε.

Αν συγκριθεί η αγορά ενός αυτοκινήτου με δανειοδότηση και η χρήση ενός αυτοκινήτου με μακροχρόνια μίσθωση και ίδια δεδομένα τότε προκύπτει πως το μηνιαίο μίσθωμα είναι πολύ χαμηλότερο από το δοσολόγιο.

Το leasing απαλλάσσει από διάφορα ρίσκα όπως είναι αυτό της καταστροφής, της κλοπής και άλλων διαδικαστικών θεμάτων.


Δημοσιευμένο στο “Κ” της Καθημερινής 23/02/19.

Nίκος Ι. Mαρινόπουλος

Πρόκειται για τον δημιουργό και συντονιστή του καρότου με τις περισσότερες τεχνολογικές βιταμίνες σε όλον τον κόσμο!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close

Σας αρέσει το caroto;

Η διαφήμιση μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε το caroto που διαβάζετε καθημερινά. Μία μικρή υποστήριξη θα ήταν να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων AdBlock. Το caroto team σας ευχαριστεί!