ΔΙΑΦΟΡΑΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μεγάλη πτώση στην αγορά υγρών & αέριων καυσίμων

kafsima-gr-market

Έντονη ήταν η μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών καυσίμων την τελευταία διετία στην ελληνική αγορά…

Τα πετρελαιοειδή καύσιμα κατέχουν τη σημαντικότερη θέση στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας, καταλαμβάνοντας διαχρονικά το υψηλότερο μερίδιο στην εγχώρια κατανάλωση ενέργειας. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών εστιάζεται, κυρίως, στην ανάπτυξη του δικτύου διανομής, στην εξυπηρέτηση, στην τιμολογιακή πολιτική, στη διαφήμιση των εμπορικών σημάτων κ.ά, καθώς τα πετρελαιοειδή καύσιμα αποτελούν τυποποιημένα προϊόντα και δεν παρουσιάζουν ουσιαστική διαφοροποίηση.

Οι πρόσφατες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του κλάδου των Υγρών και Αερίων Καυσίμων παρουσιάζονται στη 2η έκδοση της σχετικής Κλαδικής Μελέτης που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
Ο τομέας των μεταφορών (οδικές, ακτοπλοϊκές και αεροπορικές) αποτελεί τον κυριότερο «καταναλωτή» του κλάδου των πετρελαιοειδών, ενώ σημαντικές ποσότητες απορροφώνται από τον οικιακό τομέα και το βιομηχανικό κλάδο.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα καύσιμα οχημάτων (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης), το μέγεθος και η σύνθεση (ηλικία, κυβισμός κλπ) του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων, καθώς και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη της ζήτησης. Σαφέστατα, σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας είναι πλέον οι λιανικές τιμές (βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης/ κίνησης), ιδιαίτερα έπειτα από τις συνεχείς αυξήσεις στη φορολογία των τελευταίων ετών.

  • Η συνολική εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών υποχώρησε κατά 11,7% (σε όγκο) το 2010
  • Σημαντικά μειωμένη το 2010/09 ήταν η κατανάλωση της βενζίνης (-8,8%) και του πετρελαίου θέρμανσης – κίνησης (-12,8%)
  • Η μείωση της κατανάλωσης συνεχίστηκε και το 2011

Η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών ουσιαστικά λειτουργεί σε τρία επίπεδα (Διύλιση, Χονδρική και Λιανική Εμπορία), καθώς η παραγωγή αργού πετρελαίου στην Ελλάδα είναι αμελητέα και η ζήτηση αργού καλύπτεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου μέσω εισαγωγών. Οι 2 εταιρείες διύλισης προμηθεύουν με καύσιμα περίπου 40 εταιρείες χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων. Κατά την τελευταία τριετία παρατηρήθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις στον κλάδο.

Σημαντική εξέλιξη ήταν η αποχώρηση 2 πολυεθνικών εταιρειών από τον τομέα των καυσίμων εδάφους (βενζίνες, πετρέλαια θέρμανσης- κίνησης), δραστηριότητες οι οποίες εντάχθηκαν στους ομίλους των ελληνικών εταιρειών διύλισης. Παράλληλα η σημαντική μείωση της κατανάλωσης, σε συνδυασμό με τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά ανάγκασε ορισμένες εταιρείες χονδρικής εμπορίας να αναστείλουν τη λειτουργία τους.

Σχετικά με την πορεία και εξέλιξη της αγοράς των Υγρών και Αέριων Καυσίμων, καθώς και τη διάρθρωσή της, η Διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, ανέφερε τα εξής: «Η ευρύτερη αγορά πετρελαιοειδών καυσίμων έπειτα από τη μείωση που εμφάνισε το 2009 (κατά 5,7%) υποχώρησε περαιτέρω  το 2010 κατά 11,7% (σε όγκο). Ειδικότερα, όσον αφορά τα καύσιμα εσωτερικής αγοράς (δηλ. βενζίνες, πετρέλαιο θέρμανσης – κίνησης, μαζούτ, υγραέρια) υπήρξε σημαντική υποχώρηση (κατά 11,8%) το 2010/09, με την αγορά της βενζίνης να υποχωρεί κατά 8,8%.

Σημαντική μείωση κατέγραψε και η συνολική κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης – κίνησης (-12,8%) με αντίστοιχες μειώσεις στις δύο υποκατηγορίες. Σημαντική πτώση καταγράφεται στο βιομηχανικό μαζούτ (-9,8%), ενώ πτωτική, αν και με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες (-3,7%), ήταν και η κατανάλωση υγραερίου. Μεγάλη πτώση σημειώθηκε και στις πωλήσεις κηροζίνης στην εσωτερική αγορά (-22,3%).

Η μείωση της κατανάλωσης συνεχίστηκε και το 2011, καθώς το πρώτο 6μηνο του έτους καταγράφηκε πτώση 4,6% στη συνολική αγορά, σε σχέση με το πρώτο 6μηνο του 2010. Εντονότερη ήταν η πτώση στην κατανάλωση των βενζινών που παρουσιάζει μείωση κατά 11,1%, όπως επίσης και στην κατανάλωση πετρελαίου κίνησης (κατά 14,8%). Αντίθετα, στο πρώτο 6μηνο του 2011 αυξημένη κατά 5% ήταν η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης. Σημαντική μείωση παρατηρείται και στην κατανάλωση μαζούτ (πτώση 11,6%), ενώ σημαντικά αυξημένη ήταν η κατανάλωση υγραερίων, η οποία κινείται με ρυθμό αύξησης 14% κατά το Α΄ εξάμηνο του 2011».

Αναφορικά με τα καύσιμα “Διεθνούς Αγοράς” (ναυτιλιακά και αεροπορικά καύσιμα) η μείωση της κατανάλωσης διαμορφώθηκε στο 5,8%, με πτώση 10,6% στα αεροπορικά και 5,1% στο ναυτιλιακό μαζούτ, ενώ σταθεροποιητική ήταν η κατανάλωση ναυτιλιακού πετρελαίου (+0,23%). Σημαντική ήταν και η πτώση της κατανάλωσης από τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες (ενεργοβόρες βιομηχανίες και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής).

kafsima-gr-market-2004-2010
Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων (διύλισης/χονδρικής εμπορίας) του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών. Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των 2 εταιρειών διύλισης παρατηρείται ότι,  το σύνολο του ενεργητικού τους, παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 27,35% το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ τα ίδια κεφάλαια τους αυξήθηκαν οριακά κατά 0,85% το ίδιο διάστημα.

Οι συνολικές πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 30% το 2010/09, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των διεθνών τιμών των προϊόντων πετρελαίου, και του επιπέδου της ισοτιμίας του $ έναντι του €. Τα μικτά κέρδη τους αυξήθηκαν επίσης κατά 15,81% το 2010/09 και τα λειτουργικά κέρδη κατά 10,26%. Στην ίδια κατεύθυνση, τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ήταν αυξημένα κατά 7,14% και τα κέρδη ΕΒΙΤDA κατά 15,5%.

Όσον αφορά τις εταιρείες χονδρικής εμπορίας, όπως προέκυψε από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 41 επιχειρήσεων το σύνολο του ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 8,3% το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ τα ίδια κεφάλαια  μειώθηκαν κατά 3,4%. Οι συνολικές πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 24,1% το 2010/09 (η οποία οφείλεται στην αύξηση των τιμών των πετρελαιοειδών), ωστόσο, τα μικτά κέρδη τους υποχώρησαν κατά 10%. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του λειτουργικού αποτελέσματος (κατά 98,73%), το οποίο με τη σειρά του οδήγησε στην εμφάνιση ζημιών το 2010, έναντι κερδών (προ φόρων) το 2009. Τέλος τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 27,9% το 2010/2009.

Πηγή: ICAP Group

caroto

Ένας για όλους και όλοι για το caroto.gr! Το προφίλ της ομάδας του μοναδικού site στο διαδίκτυο που εστιάζει στην τεχνολογία του αυτοκινήτου!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button