ΔΙΑΦΟΡΑΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

H Renault δημιουργεί το 1ο ευρωπαϊκό εργοστάσιο κυκλικής οικονομίας στη Flins

Πρόκειται για ένα βιομηχανικό μοντέλο βιώσιμης κινητικότητας, που βασίζεται στις δυνατότητες που έχει ένα όχημα να δημιουργήσει υπεραξία, καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Στόχος του εν λόγω project, είναι η δημιουργία περισσότερων των 3.000 θέσεων εργασίας, μέχρι το 2030.

Το Groupe Renault ανακοίνωσε την αναβάθμιση του εργοστασίου του στη Flins, προκειμένου να δημιουργηθεί το λεγόμενο Re-FACTORY, το πρώτο ευρωπαϊκό εργοστάσιο κυκλικής οικονομίας, που είναι αφιερωμένο στην κινητικότητα και στόχο έχει το αρνητικό ισοζύγιο εκπομπών CO2, μέχρι το 2030. Αυτό το project, που είναι κομμάτι της στρατηγικής μεταμόρφωσης του Groupe, θα επιτρέψει στη Renault να επωφεληθεί από μία ταχέως αναπτυσσόμενη πηγή εσόδων, προσδιορίζοντας από την αρχή το βιομηχανικό της αποτύπωμα στη Γαλλία.

Σε πλήρη συνάρτηση με τις δεσμεύσεις του Groupe, το Re-FACTORY θα φιλοξενήσει τις εργασίες ανακαίνισης και του εργοστασίου στο Choisy-le-Roi. Το Groupe Renault οργανώνει υποστηρικτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους εργαζομένους στη Flins και στην Choisy-le-Roi, προκειμένου να εξελίξουν τις δεξιότητές τους, στοχεύοντας στην απασχόληση περισσοτέρων των 3.000 ανθρώπων, μέχρι το 2030. 

Όπως δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Jean-Dominique Senard, Επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου της Renault, «το Re-FACTORY δίνει νέα πνοή στη Renault και τους εργαζομένους της, ενώ χαρίζει δυναμισμό και σε ολόκληρη την περιοχή. Το project βασίζεται στην πρωτοπόρα δέσμευσή μας για την αξιοποίηση της κυκλικής οικονομίας, στις αξίες μας, στην τεχνογνωσία μας, ενώ ανταποκρίνεται, πλήρως, στη φιλοδοξία μας να μεταμορφώσουμε θετικά τον κλάδο μας».

Η κλιματική κρίση και οι απαιτήσεις των πελατών, ώθησαν το Groupe Renault να διαμορφώσει τη στρατηγική του πάνω στους άξονες της ποιότητας και της ανθεκτικότητας των προϊόντων του, αλλά και αναφορικά με τον περιορισμό των ρύπων που εκπέμπουν. To Groupe Renault είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η κυκλική οικονομία έχει φοβερή δυναμική ανάπτυξης. Με το Re-FACTORY, η φιλοδοξία του Groupe μοιάζει να προηγείται του ανταγωνισμού.

Άλλωστε, και ο CEO της Renault, κ. Luca de Meo, δήλωσε σχετικά, μεταξύ άλλων, ότι «με το Re-FACTORY, η Flins θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς στην Ευρώπη, αναφορικά με την κυκλική οικονομία. Το Re-FACTORY θα επιτρέψει στη Renault να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κινητικότητα, αλλά και οι παίκτες στην αυτοκινητοβιομηχανία, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον». 

Το Re-FACTORY, που πρόκειται να υλοποιηθεί μεταξύ του 2021-2024, θα εμπλέξει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, από πολλούς κλάδους (start-ups, ακαδημαϊκούς συνεργάτες, μεγάλες ομάδες, τοπικές αρχές κ.α.) το οποίο θα μοιραστεί σε 4 κέντρα δραστηριότητας, των οποίων η εξειδίκευση θα υποστηρίζει όλο τον κύκλο ζωής του οχήματος, αξιοποιώντας τα βασικά συστατικά της κυκλικής οικονομίας (προσφορά, οικολογική σχεδίαση, οικονομία της πρακτικότητας, συντήρηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακατασκευή, ανακύκλωση).

Τα 4 κέντρα δραστηριότητας

  • RE-TROFIT: αυτό το κέντρο θα ενοποιεί όλες τις δραστηριότητες που επιτρέπουν την παράταση ζωής των οχημάτων και της χρήσης τους, σε συνεργασία με το κέντρο της Ανακύκλωσης (Re-Cycle), προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση της πορείας των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και των υλικών, μέσα στην ίδια δομή. Παράλληλα, εδώ θα ενσωματώνεται το τμήμα (Factory VO) για την ανακατασκευή των μεταχειρισμένων οχημάτων, μια δραστηριότητα μετασκευής, για την μετατροπή των θερμικών οχημάτων σε μορφές προϊόντων που είναι λιγότερο βασισμένες στη έκκληση άνθρακα, υπηρεσίες επισκευής για στόλους οχημάτων και νέων μορφών κινητικότητας, αλλά και μια δραστηριότητα για την κατασκευή σπάνιων ανταλλακτικών, με τη χρήση 3D εκτυπωτών. Η δομή αυτή θα βασίζεται σε ένα κέντρο δοκιμών και πρωτοτύπων, στο οποίο θα αξιολογείται η ανθεκτικότητα των οχημάτων και των υλικών, προκειμένου να εμπλουτιστεί η σχεδίαση των μελλοντικών οχημάτων, αλλά και να προτείνονται βελτιώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης.
  • RE-ENERGY: αυτό το κέντρο, στόχο έχει να εξελίξει τη δυναμική των εφαρμογών που προκύπτουν από τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων και τις νέες πηγές ενέργειας, σε βιομηχανικό επίπεδο (αυτό περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση των μπαταριών πρώτης τοποθέτησης, την εξέλιξη των εφαρμογών δεύτερης ζωής, όπως η στατική αποθήκευση ενέργειας, τη διαχείριση μπαταριών τέλους ζωής και την εξέλιξη τεχνικών λύσεων και μεθόδων προσφοράς νέων πηγών ενέργειας, όπως είναι το υδρογόνο).
  • RE-CYCLE: αυτό το κέντρο, που θα ενσωματώνει και τις δραστηριότητες του εργοστασίου στο Choisy le Roi, στόχο έχει την ενοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του Groupe Renault που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και της πορείας τους, προκειμένου να προωθηθεί η προσφορά ανταλλακτικών και υλικών σε σύντομους κύκλους και να ενσωματωθεί ένα μεγάλο ποσοστό ανακυκλωμένων ή επαναχρησιμοποιούμενων υλικών (αυτό συνεπάγεται την εγκατάσταση μιας γραμμής για την αποσυναρμολόγηση των οχημάτων τέλους ζωής, αλλά και για την επέκταση της ανακατασκευής, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των υλικών).
  • RE-START: προκειμένου να αναβαθμιστεί και να εξελιχθεί το βιομηχανικό know – how, αλλά και τα επιταχυνθεί η έρευνα και η ανάπτυξη αναφορικά με την κυκλική οικονομία, αυτός η δομή στόχο έχει τη φιλοξενία ενός κέντρου στο οποίο θα εκκολάπτονται οι ιδέες που είναι σχετικές με αυτούς τους τομείς, αλλά και ενός πανεπιστημίου και ενός κέντρου τεχνικής εκπαίδευσης.

Αυτά τα 4 κέντρα, θα σχεδιαστούν ώστε να αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον τους (θυγατρικές, πελάτες, συνεργάτες κ.λ.π.), ενώ θα λειτουργούν αλληλοεπιδρώντας και συμπληρώνοντας το ένα το άλλο. Κατά αυτό τον τρόπο, για παράδειγμα, το κέντρο Re-TROFIT θα μπορεί να αποστέλλει μεταχειρισμένα ανταλλακτικά στο κέντρο Re-CYCLE, αλλά και να ανακτήσει ανακαινισμένα ή επαναχρησιμοποιημένα ανταλλακτικά. Το Re-CYCLE θα μπορεί, μάλιστα, να προμηθεύει τα άλλα κέντρα με ανταλλακτικά και υλικά, αλλά και να αντλεί χρησιμοποιημένες μπαταρίες από το κέντρο Re-ENERGY, προκειμένου να τις προετοιμάσει για να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, ως μπαταρίες δεύτερης ζωής.

Σε απόλυτη συνάρτηση με τη περιβαλλοντική στρατηγική του Groupe Renault, που στόχο έχει την επίτευξη του μηδενισμού του αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2050, το εργοστάσιο στη Flins αποσκοπεί στο να γίνει το πρώτο ευρωπαϊκό εργοστάσιο με αρνητικό ισοζύγιο εκπομπών CO2, μέχρι το 2030, βασισμένο στη θετική συμβολή του στις δραστηριότητες του οικοσυστήματος, για την απαλλαγή της κινητικότητας από τις εκπομπές άνθρακα. Αυτό θα το επιτύχει, επιδιώκοντας:

  • Αρνητικό ισοζύγιο άνθρακα στο τέλος της αναβάθμισής του, χάρη σε νέα προϊόντα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην αποφυγή εκπομπής ρύπων. Αυτή η στρατηγική απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα, βασίζεται, επίσης, στον περιορισμό των εκπομπών CO2 από τις δραστηριότητες του εργοστασίου στη Flins (κατάργηση της διαδικασίας βαφής, της συναρμολόγησης κ.λ.π.).
  • Δραστηριότητες με στόχο τη μικρότερη επιβάρυνση του νερού, αλλά και την περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας και υλικών πόρων.

Κώστας Κάκκαβας

Από μικρός, το πάθος του ήταν τα αυτοκινητάκια! Τώρα που μεγάλωσε, όχι απλώς του αρέσει να παίζει ακόμη περισσότερο -φυσικά με πραγματικά αυτοκίνητα- αλλά και να γράφει δίχως φρένο...

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close

Σας αρέσει το caroto;

Η διαφήμιση μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε το caroto που διαβάζετε καθημερινά. Μία μικρή υποστήριξη θα ήταν να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων AdBlock. Το caroto team σας ευχαριστεί!