ΔΙΑΦΟΡΑΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κάποιος να σκοτώσει τον κύριο CO2!

669816_1203778_4256_2832_08c679_225_resize

Ποιος είναι ο κύριος CO2; Γιατί όλοι τον κυνηγούν; Ποιοι θέλουν το κεφάλι του; Τι έγκλημα έχει διαπράξει;

  • Ευθύς εξαρχής να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στο σόι του CO2 υπάρχουν διάφοροι τύποι· λίγοι καλοί, μερικοί αδιάφοροι και πολλοί κακοί. Οι κακοί παρουσιάζονται συνήθως όταν κάτι καίγεται· εμείς θα ασχοληθούμε με αυτούς που βγαίνουν από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων. Αυτού του είδους ο CO2 είναι επικίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ενώ φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το λιώσιμο των πάγων. Πριν από χρόνια υιοθετήθηκαν οι γνωστοί καταλύτες για να περιορίσουν διάφορους ρύπους αλλά όχι τον κύριο CO2 ο οποίος είναι ανάλογος με την κατανάλωση ενός αυτοκινήτου.
  • Όσο περισσότερη βενζίνη ή πετρέλαιο καταναλώνει ένα όχημα τόσο περισσότερο CO2 εκλύει. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο που κάνει το ταξίδι Αθήνα/Καλαμάτα/Αθήνα και εκλύει 160 γραμμ. ανά χιλιόμετρο έχει απελευθερώσει στο περιβάλλον περίπου 80 κιλά CO2. Ας μην μιλήσουμε καλύτερα για τα αεροπλάνα όπου έχουμε να κάνουμε με δεκάδες τόνους. Για να ξέρετε, πάντως, τα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα τα έχουν καλά με τον κύριο CO2 μιας και είναι πιο οικονομικά σε κατανάλωση από τα βενζινοκίνητα. Αλλά εμάς στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη τι μας νοιάζει; Ο ελληνικός νόμος απαγορεύει εκεί τα diesel.
  • Με αυτά και με αυτά η Κομισιόν και ο επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας αποφάσισαν να συμμορφώσουν τον CO2 ανακοινώνοντας πρόσφατα πως ο μέσος όρος σε κάθε εταιρίας πρέπει να είναι τα 130 γραμμ./χλμ. (σε πλήρη ισχύ από το 2015). Σίγουρα, κανένας από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν αγαπά τον κύριο CO2 αλλά δηλώνουν πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να τον περιορίσουν και η εξέλιξη νέων τεχνολογιών θα είναι εξοντωτικές για αυτούς. Στην καλύτερη των περιπτώσεων το κόστος θα μετακυλήσει στο αγοραστικό κοινό καθώς το αυτοκίνητο αναμένεται να ακριβύνει (από χιλιάρικο και πάνω) όσο πλησιάζει το μέτρο που ορίζει η Κομισιόν.
  • Από την άλλη, η αυτοκινητοβιομηχανία θα υποχρεωθεί σε μείωση των εξόδων της, περικοπές και απολύσεις εργατικού δυναμικού. Βλέπετε, ο κύριος CO2 δεν κατάφερε απλώς να μολύνει την ατμόσφαιρα του πλανήτη αλλά να βάλει σε μεγάλους μπελάδες την βιομηχανία στην οποία βασίζεται το σύγχρονο μοντέλο του καπιταλισμού. Γιατί δεν φταίει μόνο το αυτοκίνητο για τον CO2· ευθύνονται τα αεροπλάνα, όλα τα μεταφορικά μέσα, τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.
  • Η αλήθεια όμως είναι πως ο κύριος CO2 δεν φταίει σε τίποτα. Υπήρχε πολύ πιο πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος στον πλανήτη και ρύθμιζε τον αέρα. Με τον καιρό όμως η ανθρωπότητα τον χρησιμοποίησε, τον εκμεταλλεύτηκε ασύδωτα με έμμεσο τρόπο και τώρα του ρίχνει όλες τις ευθύνες σαν αποδιοπομπαίο τράγο. Τελικά, ο άνθρωπος είναι ίσως το μοναδικό είδος που απειλεί το ίδιο του το είδος…

Στόχοι ειδικών εκπομπών CO2

Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 11, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

Για να καθοριστούν τα ειδικά όρια εκπομπής CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω ποσοστά κάθε νέου επιβατικού αυτοκινήτου κάθε κατασκευαστή τα οποία ταξινομούνται το συναφές έτος:

– 65 % το 2012,

– 75 % το 2013,

– 80 % το 2014,

– 100 % από το 2015 και μετά.

Υπερμόρια

Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών* CO2, κάθε νέο επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 50 g CO2/km υπολογίζεται ως:

– 3,5 αυτοκίνητα το 2012,

– 3,5 αυτοκίνητα το 2013,

– 2,5 αυτοκίνητα το 2014,

– 1,5 αυτοκίνητο το 2015,

– 1 αυτοκίνητο από το 2016.

Το τίμημα υπέρβασης εκπομπών

Υπολογίζεται με τους τύπους:

α) Από το 2012 έως το 2018:

i) εφόσον οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών εκπομπών κατά περισσότερο από 3 g CO2/km

[(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 3 g CO2/km) × 95 €/g CO2/km + 1 g CO2/km × 25 €/g CO2/km + 1 g CO2/km × 15 €/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 €/g CO2/km] × αριθμό των νέων επιβατικών αυτοκινήτων·

ii) εφόσον οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών εκπομπών κατά περισσότερο από 2 g CO2/km αλλά λιγότερο από 3 g CO2/km:

[(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 2 g CO2/km) × 25 €/g CO2/km + 1 g CO2/km × 15 €/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 €/g CO2/km] × αριθμό των νέων επιβατικών αυτοκινήτων·

iii) εφόσον οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών εκπομπών κατά περισσότερο από 1 g CO2/km αλλά λιγότερο από 2 g CO2/km:

[(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση – 1 g CO2/km] × 15 €/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 €/g CO2/km) × αριθμό των νέων επιβατικών αυτοκινήτων·

iv) εφόσον οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή υπερβαίνουν το στόχο των ειδικών εκπομπών κατά λιγότερο από 1 g CO2/km

(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 5 €/g CO2/km) αριθμό των νέων επιβατικών αυτοκινήτων.

β) Από το 2019:

(Εκπομπές καθ’ υπέρβαση × 95 €/g CO2/km) αριθμό των νέων επιβατικών αυτοκινήτων.

*ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

1. Οι ειδικές εκπομπές CO2 για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο, μετρούμενες σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, υπολογίζονται, προς τον σκοπό των υπολογισμών στο παρόν Παράρτημα, με τον τύπο:

α) Από το 2012 έως το 2015:

Ειδικές εκπομπές CO2 = 130 + a × (M – M0)

Όπου:

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα (kg)

M0 = 1372,0

a = 0,0457

β) Από το 2016:

Ειδικές εκπομπές CO2 = 130 + a × (M – M0)

Όπου:

M = μάζα του οχήματος σε χιλιόγραμμα (kg)

M0 = η εγκριθείσα τιμή βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 2

α = 0,0457

2. Ο στόχος ειδικών εκπομπών για ένα κατασκευαστή σε δεδομένο ημερολογιακό έτος υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ειδικών εκπομπών CO2 για κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο ταξινομηθέν στο συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, του οποίου είναι κατασκευαστής κατά το υπόψη ημερολογιακό έτος.

Πηγή: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009

Nίκος Ι. Mαρινόπουλος

Πρόκειται για τον δημιουργό και συντονιστή του καρότου με τις περισσότερες τεχνολογικές βιταμίνες σε όλον τον κόσμο!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button